Ieder jaar lopen ongeveer 65.000 mensen letselschade op in het verkeer. En ongeveer één op de vijf letselschadeslachtoffers reed met iemand anders mee op de motor of in de auto. In vrijwel alle gevallen zijn deze slachtoffers niet (mede-)aansprakelijk voor het ontstaan van de aanrijding. Toch kan het voor de mede-inzittenden cq passagiers wel enige tijd duren voordat zij hun letselschade kunnen claimen. Dat komt omdat eerst moet worden vastgesteld wie schuldig is aan het ongeval. Want alleen bij de schuldige persoon of partij kan een letselschadeclaim worden neergelegd.

Vereenvoudiging afwikkeling

Op 15 december tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars is ingestemd met een wijziging van bedrijfsregeling 7 betreffende de “Schuldeloze Derde”.

Voortaan kunnen passagiers van motorvoertuigen die betrokken raken bij een ongeval en daardoor letselschade oplopen direct de schade regelen met de verzekeraar van het voertuig waarin of waarop hij zat. De huidige Schaderegeling Schuldeloze Derde bepaalde al wel dat een medepassagier altijd recht heeft op een 100% schadevergoeding, ongeacht welke bestuurder aansprakelijk is. Al zijn er op deze regel wel enkele uitzonderingen, wanneer de passagier deels zelf verantwoordelijk is voor zijn opgelopen letsel (bv. omdat hij zijn autogordel niet om had).

Deze wijziging houdt in dat de letselschade van inzittenden van motorvoertuigen veel sneller en efficiënter kan worden afgehandeld. Dit omdat vanaf nu meestal meteen na het ongeval duidelijk is welke verzekeringsmaatschappij de letselschade moet gaan behandelen. Deze nieuwe regeling is van toepassing voor alle schades die ontstaan vanaf 1 april 2017. Bovendien is de regeling bindend voor alle verzekeraars die lid zijn van het Verbond van Verzekeraars.
Voor de mede-inzittenden van motorvoertuigen geldt dus dat per 1 april 2017 de aansprakelijkheid voor het ontstaan van het ongeval niet meer hoeft worden uitgezocht om aanspraak te kunnen maken op een letselschadevergoeding.

Letselschade bestuurder

De nieuwe regeling geldt vanzelfsprekend niet voor de bestuurder van het motorvoertuig. Deze moet wel eerst afwachten tot bepaald is wie schuldig is aan het ongeval. Daarna kan de bestuurder zijn schadeclaim indienen. Er loopt momenteel wel een onderzoek naar de introductie van een directe verzekering. Dat houdt in dat de letselschade van de bestuurder wordt vergoed door de eigen verzekeraar ook als een ander daarvoor aansprakelijk is. Maar de invoering van zo’n directe verzekering is nog toekomstmuziek. Aangezien bestuurders ook vaak zelf aansprakelijk zijn voor het ontstaan van aanrijdingen maakt het veel moeilijker om hiervoor een adequate regeling te maken.

Wanneer de bestuurder zelf schuldig is aan het ongeluk dan kan hij zijn eigen letselschade bij niemand claimen. Die moet door hemzelf betaald worden, tenzij hij een schadeverzekering voor inzittenden heeft afgesloten. De SVI of Schadeverzekering Inzittenden is een aan te raden aanvulling op de wettelijk verplichte  autoverzekering. Met deze verzekering is de bestuurder van een motorvoertuig ook verzekerd voor letselschade en schade aan bagage of kleding van alle passagiers. Dus zowel de schade van hemzelf als die van zijn mede-inzittenden. Al geldt hierbij wel de beperking van een maximaal verzekerd bedrag. Een voordeel is dat de verzekeringsmaatschappij meestal direct uitkeert ongeacht wie er schuld heeft aan het ongeval.

Heeft u als inzittende van een motorrijtuig of opzittende van een brommer, scooter of motor of als medepassagier letselschade opgelopen voor een ongeval? Dan heeft u op grond van de regeling vereenvoudigde afwikkeling letselschade recht op een schadevergoeding. Ook wanneer de aansprakelijkheid voor het ongeval en van uw letselschade nog niet definitief is vastgesteld, kunt u Drost Letselschade geheel vrijblijvend en kosteloos vragen om advies. Wij helpen u graag met het behartigen van uw belangen tegenover die van de verzekeringsmaatschappij. Neem contact op met één van onze letselschade-experts via ons gratis nummer 0800 – 2490300.