Letselschadeslachtoffers krijgen vrijstelling voor bijtelling vermogen

Slachtoffers van letselschade hoeven in de toekomst een schadevergoeding niet meer mee te tellen voor de vermogensinkomensbijtelling. Ze krijgen een fiscale uitzonderingspositie. Nu betekenen forse schadevergoedingen vaak dat slachtoffers de maximale eigen bijdrage moeten betalen voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning.

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid kondigt de wetswijziging aan in een Kamerbrief. Nu is het nog zo dat letselschadevergoedingen worden beschouwd als vermogen in de vermogensinkomensbijtelling (VIB). Die heeft invloed op de hoogte van de eigen bijdrage voor zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Vaak betalen letselschadeslachtoffers daarvoor een hoge eigen bijdrage.

Lobbyen voor vrijstelling

Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten lobbyen al een paar jaar voor een vrijstelling. Zij stellen dat een schadevergoeding niet als ‘gewoon vermogen’ moet worden beschouwd. Het is een vervanging van verloren en toekomstig inkomen. De huidige praktijk is ook duur voor letselschadeverzekeraars. De ‘gevolgschade’ die zij mee moeten rekenen valt hoger uit door de hoge eigen bijdrages van slachtoffers voor zorg uit de Wlz en Wmo.

Onnodig geld rondpompen

Minister De Jonge kondigt daarom nu een vrijstelling aan. Volgens de bewindsman is vooral bij relatief grote schades de extra benodigde vergoeding voor de VIB “onevenredig groot”. De noodzakelijke vergoeding zou wel tot drie keer zo hoog kunnen uitpakken als de initiële schade. Het slachtoffers draagt die hoge eigen bijdrage vervolgens af aan de eigen bijdragen voor zorg. “Onnodig rondpompen van geld”, schrijft De Jonge aan de Tweede Kamer.

Wanneer de uitzondering voor letselschadeslachtoffers ingaat, is nog onbekend. De bewindsman moet daarvoor eerst om tafel met het CAK, het bestuursorgaan dat belast is met uitvoering van Wlz en Wmo. In het najaar informeert De Jonge de Kamer over de uitkomsten hiervan.

Bron: amweb.nl