Vraag om fiscale uitzondering letselschadevergoeding

Het Verbond van Verzekeraars vraagt samen met Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA) om letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting te houden. Ze schrijven dat in een gezamenlijke brief aan de Kamercommissies voor Financiën en Justitie & Veiligheid.

Verzekeraars, advocaten en slachtoffer steunen hiermee de motie van Kamerleden Renske Leijten en Helma Lodders. Zij riepen de regering op te onderzoeken hoe letselschadevergoedingen buiten de vermogensbelasting gehouden kunnen worden en of dit voor de Belastingdienst uitvoerbaar is. Een Kamermeerderheid steunde de motie. Op 13 maart aanstaande praten de Kamercommissies opnieuw over dit onderwerp.

Complexiteit

Staatssecretaris Snel van Financiën vreest dat een uitzonderingspositie onuitvoerbaar is. Een aparte positie voor letselschadevergoedingen leidt volgens hem tot nog meer complexiteit in het huidige belastingstelsel. Het Verbond, Slachtofferhulp en de LSA wijzen er in hun brief op dat er al uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor letselschade-uitkeringen gedaan in het kader van de nieuwjaarsbrand in Volendam. Dit kan volgens de briefschrijvers overkomen als willekeur. “Het leidt in ieder geval tot onbegrip aan de kant van letselschadeslachtoffers”, schrijven ze.

Belangrijke stap

Bovendien leidt de huidige systematiek tot vertraging, vinden verzekeraars, slachtoffers en letselschadeadvocaten. Er kan namelijk onzekerheid bestaan over de hoogte van de door de verzekeraar boven op de uitkering te vergoeden fiscale component. Daardoor zijn belangenbehartigers vanuit hun beroepsaansprakelijkheid terughoudend in het aansturen op een vaststellingsovereenkomst. En dat kan het herstel bij slachtoffers weer in de weg zitten; voor hen is een vlotte afwikkeling belangrijk.

Vorig jaar verleende minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid letselschadeslachtoffers vrijstelling van de vermogensinkomensbijtelling. Daardoor kan een hoge schadevergoeding er niet meer toe leiden dat slachtoffers de maximale bijdrage moeten betalen voor langdurige zorg of maatschappelijke ondersteuning. Verbond, Slachtofferhulp en LSA noemen dat in de brief “een belangrijke stap richting het verbeteren van de positie van slachtoffers”.

BRON: AMweb