Er komt geen fiscale vrijstelling voor letselschadevergoedingen, hoewel het geld is bedoeld voor slachtoffers van ongevallen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën meegedeeld, aldus Elsevier Weekblad afgelopen week.

Een letselschadevergoeding wordt vaak in één keer ontvangen en wordt dan belast als vermogen in box 3. Maar het geld telt ook mee voor het recht op toeslagen en de hoogte van bepaalde eigen bijdragen in de zorg.  Het vermogen in box 3 is ook van belang om de maximale huurverhoging door een verhuurder te bepalen.
De vergoeding wordt tot het vermogen gerekend, omdat het geld in theorie overal voor kan worden gebruikt. Er kan ook rendement op worden behaald, bijvoorbeeld als het wordt belegd.
Volgens staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën houden verzekeraars voor de hoogte van de schadevergoeding al rekening met fiscale gevolgen. Ze kennen daarom vaak meer geld toe. Een fiscale vrijstelling zou betekenen dat de vergoeding lager wordt. Overigens houden verzekeraars vooral bij hogere schadevergoedingen rekening met fiscale gevolgen. Bij kleinere gebeurt dit niet altijd.

Vermogenstoets

Bij een te hoog box 3-vermogen vervalt het recht op huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget. Vóór 11 oktober 2010 vastgestelde letselschadevergoedingen vallen onder een overgangsregeling. Deze vergoedingen tellen tot 2023 niet mee voor het recht op zorgtoeslag en kindgebonden budget.
Uitkeringen op grond van overheidsregelingen, zoals de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers, tellen nooit mee voor de vermogensgrens van toeslagen. Wiebes wil deze uitzondering niet uitbreiden tot alle letselschadevergoedingen.
Het box 3-vermogen bepaalt ook de hoogte van de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wmo regelt onder meer hulp bij het huishouden. De Wlz is voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. Zie de informatie hierover op de website van het Centaal Administratie Kantoor – CAK.
Mensen met letselschade maken vaak gebruik van de Wmo en de Wlz. Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid vindt, net als Wiebes bij box 3, een aanpassing van de berekening niet nodig.

Huurverhoging

Het extra vermogen als gevolg van de letselschadevergoeding kan indirect ook gevolgen hebben voor de hoogte van de huur. Boven een bepaalde inkomensgrens mag de huur met een groter percentage worden verhoogd.
De fiscus gaat ervan uit dat vermogen jaarlijks rendement oplevert, of dat nu zo is of niet. De fictieve inkomsten die de fiscus op die manier berekent, bepalen mee hoeveel de huur mag stijgen.
Maar volgens Wiebes heeft het belasten van een letselschadevergoeding meestal geen grotere huurstijging tot gevolg.

Bron: Elsevier Weekblad