Televisieprogramma Radar besteedde in haar uitzending van maandag 10 april 2017 aandacht aan de wijze waarop de Belastingdienst omgaat met letselschade-uitkeringen. Deze ziet de uitkeringen als vermogen waardoor de slachtoffers belasting over dat vermogen moeten betalen en bovendien allerlei toeslagen dreigen kwijt te raken en moeten bijbetalen voor zorg.

Volgens Radar worden letselschadeslachtoffers, die na een ernstig ongeval een uitkering krijgen voor rest van hun leven, door de handelwijze van de belastingdienst opnieuw gedupeerd.

Tot 2013 genoten letselschadeslachtoffers een vrijstelling voor de vermogensinkomensbijtelling. Maar door de invoering van de Wmo geldt sinds dat jaar een eigen bijdrage voor zorg die afhankelijk is van het vermogen. Dit wordt vastgesteld door de belastingdienst.

Eerder pleidooi Verbond

Radar is niet de eerste ‘partij’ die het probleem aankaart. Al eerder bepleitte Leo de Boer, directeur van het Verbond van Verzekeraars, een nieuwe vrijstelling voor letselschadeslachtoffers. Ook Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland bepleit deze vrijstelling en vindt dat er alsnog een vrijstelling moet komen voor letselschadeslachtoffers, net als voor andere groepen, zoas bijvoorbeeld de DES-slachtoffers, asbestslachtoffers en de overlevenden van de brand in Volendam in 2001.

Ook andere schade-uitkeringen

Ook gedupeerden met materiële schade, die een schade-uitkering krijgen van een verzekeraar, ondervinden hinder van de werkwijze van de belastingdienst. Half maart besteedde Radar aandacht aan een stel dat in september 2014 werd getroffen door een woningbrand. Omdat de schade-uitkering van € 22.000 op 1 januari nog op de rekening van het stel stond en de belastingdienst die datum als peildatum hanteert, raakte het stel hun huurtoeslag kwijt en moesten ze bovendien € 3.500 aan toeslag terugbetalen.

Bron: AMweb (en eerder)