Regelmatig wordt in de media melding gemaakt van incidenten met bijtende honden. Het aantal bijtincidenten met agressieve honden is, met name sinds de opheffing van het fokverbod in juni 2008, zelfs toegenomen. Niet alleen tussen honden onderling, maar ook richting mensen en kinderen.

Dat er sprake is van toenemend ‘gevaarlijk bijtgedrag van agressieve honden’ en het ‘asociaal gedrag van bepaalde hondeneigenaren’, bracht sommige gemeenten er al toe om maatregelen te nemen voor een strengere aanpak hiervan.

Aanpak risico’ s

Na een aantal bijtincidenten vorig jaar kondigde staatssecretaris Van Dam in 2016 aan dat moet worden onderzocht welk beleid er moet komen voor de ‘hoogrisicohonden’. Nu komt de Raad van Dierenaangelegenheden (RDA) met een advies aan het kabinet. De regering had haar daar vorig jaar om gevraagd. Er komt een speciale lijst met zogeheten ‘hoogrisicohonden’, hondenrassen die gevaarlijker zijn dan hun soortgenoten. Om het aantal bijtincidenten terug te brengen, komen er strenge regels voor hun baasjes.

Lijst bijtgrage honden

Zo moet er een lijst worden opgesteld van honden met een hoog risico. Die lijst is in voorbereiding en moet nog door experts worden beoordeeld. Zij kijken onder meer naar wat de kans is dat een ras of type hond kan bijten en wat de impact van de beet kan zijn. Voor honden die op de lijst komen, worden gerichte maatregelen genomen. Zo moet de eigenaar verplicht een hondencursus doen. Als de hond één keer een ernstig bijtincident veroorzaakt, moet hij worden afgemaakt. Daarnaast komen er strenge regels voor het uitlaten van het beest.

Toenemende zorgen

Exacte cijfers van bijtincidenten zijn er niet. “We hebben het idee dat het aantal bijtincidenten toeneemt. Ook de zorgen hierover nemen toe. Dat is voor ons de aanleiding geweest voor deze maatregelen”, zegt Han Swinkels van de RDA. “De maatregelen zijn gericht op de eigenaar van de hond, de hond en de omgeving.” In Nederland zijn zo’n 1,7 miljoen honden. Jaarlijks zijn er naar schatting 150 duizend bijtincidenten, waarbij een hond een mens bijt.

Advieslijst maatregelen

In het advies van de RDA aan het Ministerie van Economische Zaken worden de volgende maatregelen voorgesteld:

  • Kort aanlijnen in openbare ruimtes.
  • Muilkorven in losloopgebieden.
  • Lijst opstellen met hoogrisicohonden (rassen, kruisingen en lookalikes).
  • Verplicht euthanaseren hoogrisicohond bij het eerste ernstige bijtincident (one strike out).
  • Centrale administratie van bijtincidenten.
  • Anoniem melden mogelijk maken voor gevaarlijke situaties met honden.
  • Maximale verblijfsduur van hoogrisicohonden in asiels.

Vooral van de ’one strike out’-maatregel zal volgens de RDA naast het voorkomen van herhaling, een sterke preventieve werking uitgaan.

Letsel door bijtincident

Volgens de Wet is de eigenaar van de hond die iemand heeft aangevallen en gebeten aansprakelijk voor het letsel en andere schade van het slachtoffer. Het is raadzaam om bij een bijtincident de politie een proces verbaal te laten opmaken. Ook het maken van foto’s en getuigenverklaring van omstanders is zinvol. Bij letselschade door een hondenbeet is het ook aan te raden om de aansprakelijkstelling en het verkrijgen van een schadevergoeding via een letselschade-expert te laten lopen. Ook omdat niet altijd zeker is of de hondenbezitter voor 100% aansprakelijk is. Slachtoffers van een bijtincident kunnen zich melden bij Drost Letselschade voor een kosteloos en vrijblijvend advies.

Bron: RTLnieuws en Nuweekend