Meer verkeersongevallen: waar en wie?

Ongeveer gelijktijdig kwamen een tweetal onderzoeken in de publiciteit met betrekking tot de verkeersveiligheid. In beide gevallen ging het over een toename van ongevallen in het verkeer. Het eerste onderzoek -van RTLnieuws- richtte zich vooral op de plaats van de verkeersongevallen. Het tweede onderzoek -van het CBS- richtte zich op de groep van slachtoffers van verkeersongevallen.

Dat minister Cora van Nieuwenhuizen ’tempo’ wil maken met de verkeersveiligheid is een goede zaak. Jarenlang had het kabinet het doel om het aantal verkeersdoden in 2020 terug te brengen tot vijfhonderd. Die doelstelling laat Van Nieuwenhuizen los. ,,Ik heb daar nooit een goed gevoel bij gehad,” zegt ze, “Het voelt heel raar om vijfhonderd als ambitie te hebben. Je ambitie moet gewoon nul zijn, ook al weet je dat je dat nooit kunt halen”, aldus het AD. Hoe urgent dat is blijkt ook wel uit het feit dat sinds 2015 het aantal verkeersdoden weer gestegen is. Een tweetal mogelijke oorzaken daarvan kwam onlangs in het nieuws.

Het gevaar van N-wegen

Onlangs bleek uit onderzoek van RTL Nieuws dat de kans op een dodelijk ongeval op die wegen drie keer groter is dan op rijkswegen. Eén op de vijf dodelijke verkeersongevallen gebeurt op provinciale wegen. Dat terwijl provinciale wegen maar 6 procent van het totale wegennetwerk in Nederland beslaan. En uit het onderzoek van RTL Nieuws vorige maand bleek ook dat het aantal dodelijke ongevallen op provinciale wegen de afgelopen jaren licht toe is genomen.

Het geld dat de minister nu beschikbaar stelt, komt boven op de budgetten die provincies zelf hebben gereserveerd en is vooral bedoeld om de bermen aan te pakken. Zo kunnen wegen bijvoorbeeld veiliger worden gemaakt door dicht aan de weg staande bomen of andere obstakels te verwijderen of middengeleiders aan te brengen.

Volgens de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en hoogleraar transportbeleid Bert van Wee van de TU Delft helpen deze maatregelen om de veiligheid te bevorderen. Wel zal het nu beschikbaar gestelde bedrag volgens Van Wee niet alle problemen direct oplossen. Hij pleitte eerder voor structurele financiering. “Als je de verkeersveiligheid echt wilt verbeteren, dan moet er absoluut geld bij.”

Provincies kunnen voorstellen voor de aanpak van provinciale wegen indienen bij het Rijk. Die financiert dan een kwart van de totale kosten. De rest moeten provincies zelf bijdragen.

Het gevaar met e-bikes

Ongelukken met e-bikes eisen ook steeds meer levens. Vorig jaar overleden 57 mensen door een ongeval met een elektrische fiets, ruim 42 procent meer dan in 2016 toen veertig mensen op e-bikes om het leven kwamen.  Van alle fietsers die in het verkeer omkwamen, zat een kwart op een e-bike. Veruit de meeste slachtoffers zijn ouderen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Onder e-bikes rekent het CBS zowel elektrische fietsen die de berijder tot 25 kilometer per uur een handje helpen als zogeheten speed pedelecs, waar je tot 45 kilometer per uur mee kunt. Het statistiekbureau heeft het aantal doden niet uitgesplitst naar de twee typen.

De populariteit van elektrische fietsen groeit, maar het stijgende aantal slachtoffers kan niet uitsluitend worden verklaard door het toegenomen aantal e-bikes. Brancheorganisatie RAI Vereniging schatte eerder in dat Nederland vorig jaar 22,8 miljoen fietsen rijk was. Daarvan zijn er 1,9 miljoen elektrisch, slechts iets meer dan 8 procent van het totaal. Vorig jaar werden wel 294.000 nieuwe elektrische fietsen verkocht, bijna een derde van de totale verkoop. Overigens is slechts een fractie daarvan een speed pedelec.

Volgens het CBS zijn voor het eerst meer fietsers om het leven gekomen dan inzittenden van auto’s. In 2017 overleden 206 fietsers door verkeersongelukken tegen 201 inzittenden van personenauto’s. Andere oorzaken, naast de toename van het aantal e-bikes, zijn volgens de SWOV en de Fietsersbond slecht wegdek en volle fietspaden en het gedrag van de fietsers zelf. Zoals het rijden door rood of zonder licht en het afgeleid zijn door de smartphone.

BRON: RTLnieuws