De Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) heeft chirurg R.W.J. Muller van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen via een bevel een verbod opgelegd voor complexe operaties. De arts werkte in 2011 en 2012 in het ziekenhuis. Gebleken is dat de chirurg niet-gecertificeerd is voor het doen van complexe vaatchirurgische ingrepen.

De directe aanleiding voor het verbod is het overlijden van een patiënt in april 2012 aan ernstige complicaties. De chirurg had de patiënt in maart van dat jaar geopereerd aan een acuut verwijde buikslagader. De techniek die hij daarvoor gebruikte, week sterk af van wat gebruikelijk is.

Meer slachtoffers ontdekt na melding OM

Naar aanleiding van een melding van het Openbaar Ministerie (OM) in 2012 heeft het ziekenhuis op verzoek van de IGZ een intern onderzoek ingesteld. Uit het onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar de operatielijsten van de chirurg blijkt dat meer patiënten het slachtoffer zijn geworden van de arts. Ook is gebleken is dat een aantal patiënten tijdens of na de ziekenhuisopname zijn overleden. Ook de dossiervorming bleek niet op orde: in vier gevallen was er geen OK-verslag.

Gevaar voor de gezondheidszorg

Er komt nu een medisch deskundigenonderzoek naar het handelen van de chirurg. De deskundige gaat daarbij de patiëntendossiers van de chirurg onderzoeken. Gebleken is dat Muller vaatchirurgische ingrepen heeft verricht, die hij als gewone chirurg niet mocht uitvoeren. Volgens de IGZ had de arts ook te weinig ervaring met complexe vaatchirurgische operaties. Volgens de inspectie heeft Muller ernstige kunstfouten gemaakt en in strijd gehandeld met de KNMG-gedragsregels voor artsen.

Beroepsverbod voor complexe ingrepen

De IGZ is van oordeel dat het handelen van de chirurg een gevaar oplevert voor de individuele gezondheidszorg van patiënten. In afwachting van het onderzoek heeft de IGZ daarom de arts per direct verboden complexe ingrepen te verrichten. Van het verbod is aantekening gemaakt in het BIG-register.

De IGZ heeft op grond van haar beleid het bevel actief via haar website openbaar gemaakt en gaat de zaak voorleggen aan de tuchtrechter.