Onder de titel De IGZ en haar civielrechtelijke aansprakelijkheid voor falend toezicht verscheen onlangs een lezenswaardige masterscriptie van de hand van Willemijn Drost. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is als publiekrechtelijk toezichthouder in het leven geroepen om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken en de veiligheid van patiënten te waarborgen. De IGZ blijkt haar toezichthoudende taak echter niet altijd naar behoren uit te oefenen. Als gevolg hiervan hebben diverse commissies onderzoek gedaan naar de werkwijze en het functioneren van de IGZ. In de afstudeerscriptie is onderzocht of de IGZ civielrechtelijk aansprakelijk kan zijn jegens derden voor falend toezicht.

In een tijd waarin er forse kritiek is op het functioneren van de IGZ kon een boek over de mogelijkheden om IGZ civielrechtelijk aansprakelijk te stellen niet uitblijven.

Het boek van 94 pagina’s (ISBN: 978-1-291-44028-7) is voor € 9,99 te bestellen via Lulu.com.