Tijdens de jaarwisseling van vorig jaar zijn opnieuw minder vuurwerkslachtoffers gevallen. Uit onderzoek van VeiligheidNL in samenwerking met de NOS blijkt dat er vorig jaar 482 mensen op de spoedeisende hulp zijn beland wegens vuurwerkletsel. Dat zijn er honderd minder dan het jaar ervoor.

Dat zijn positieve cijfers, maar ondanks de goede voorlichting zijn er dus nog steeds mensen die wél letsel oplopen door vuurwerk. Het kan zijn dat u tijdens de jaarwisseling ook letsel oploopt door vuurwerk, onze letselschade-experts geven u daarover graag vrijblijvend advies.

Zelf aangestoken vuurwerk

Als u zelf het vuurwerk heeft afgestoken en u loopt daardoor letsel op, dan kunt u alleen iemand aansprakelijk stellen als u kunt aantonen dat het vuurwerk ondeugdelijk was. Dit kan bijvoorbeeld zijn, dat het vuurwerk in de lucht hoort te ontploffen, maar door een gebrek al op de grond ontploft. Probeer in deze gevallen zoveel mogelijk bewijs te verzamelen, bijvoorbeeld door foto’s te maken, restanten mee te nemen of getuigen te noteren.

Letsel door anderen

Iemand anders kan aansprakelijk worden gesteld voor uw letsel, als de andere bij het afsteken onvoldoende veiligheid tegenover u in acht heeft genomen. Bijvoorbeeld door het in u nabijheid af te steken, in uw richting te schieten of zelfs op u te gooien. Van aansprakelijkheid kan ook sprake zijn als uw letsel oploopt doordat iemand zogenaamd illegaal vuurwerk afsteekt. Ook in dit geval is het belangrijk dat u bewijs verzamelt.

U kunt ook letsel oplopen als toeschouwer van een georganiseerde vuurwerkshow. Als dit buiten uw schuld om gebeurt, kunt u de organisatoren aansprakelijk stellen.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een schadevergoeding bij vuurwerkletsel? Bel ons voor gratis advies op 0800-2490300, stuur een e-mail: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.