De ziekenhuis Groep Twente wil in gesprek met letselschade-expert Yme Drost over de klachten tegen de inmiddels vertrokken chirurg S. Rakic. Dit meldde het dagblad Tubantia afgelopen zaterdag.

Drost zegt intussen al 33 meldingen te hebben ontvangen van mogelijke fouten die de arts gemaakt zou hebben tijdens medische behandelingen. Hij wil samen met de ZGT en ‘een team van chirurgen’ onderzoek laten doen naar die 33 dossiers. Het ziekenhuis heeft hierover nog geen standpunt ingenomen.

Drost heeft in vier zaken betreffende de ex-chirurg S. Rakic het ziekenhuis aansprakelijk gesteld, aldus de ZGT.  Die is in één zaak erkend, twee zijn afgewezen. In de vierde kwestie loopt het onderzoek nog. Drost heeft zelf ook elf andere zaken gemeld om de verjaringstermijn met vijf jaar te verlengen. Het ziekenhuis ziet geen reden om die zaken bij voorbaat zelf te onderzoeken. Zij motiveert dit alsvolgt: “Gezien het feit dat onderzoeken naar eerdere dossiers destijds geen aanknopingspunten boden om te twijfelen aan de bekwaamheid van de specialist”. En ook in het IGZ-rapport dat onlangs verscheen, stond: De IGZ concludeert dat het percentage calamiteiten in de ZGT niet afwijkt van (inter)nationale richtlijnen.”

De Inspectie voor de Gezondheidszorg begint wel een tuchtzaak tegen de ex-chirurg voor drie operaties waarbij mogelijk verwijtbare fouten zijn gemaakt. Twee patiënten zijn kort na een ingreep overleden, een derde overleefde ternauwernood. De inspectie gaat het ziekenhuis ook een boete opleggen, omdat één calamiteit niet gemeld is bij de IGZ. Het ziekenhuis had dat niet gedaan, omdat ze die kwestie niet gezien had als calamiteit maar als een complicatie.

Bron: Tubantia