Het medisch tuchtcollege heeft voormalig ZGT-chirurg Serdjan Rakic (65) berispt voor een fout verlopen galblaasoperatie, maar verwerpt het oordeel van de inspectie dat hij niet meer voor zijn vak geschikt zou zijn. Dat was de beslissing van het college zoals ze op 18 april jl. werd uitgesproken en gepubliceerd.

Serdjan Rakic is volgens het medisch tuchtcollege in Amsterdam niet de ‘risicovolle operateur’ waarvoor de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hem houdt. Een berisping is de op een na lichtste maatregel die het college kan opleggen. Die kreeg de voormalige topchirurg van ZGT voor een fout verlopen galblaasoperatie. Van vermeende medische fouten bij twee andere patiënten sprak het college hem vrij.

Rakic krijgt de berisping wel voor de galblaasoperatie, die helemaal verkeerd werd uitgevoerd. Hij had een galweg helemaal doorgesneden, zonder dat zelf te zien. Gal liep zo de buikholte in, wat fataal kan zijn. Bij het tuchtcollege erkende Rakic zijn fout. Hij typeerde zichzelf toen als een spookrijder die niet doorheeft dat hij de verkeerde weg volgt.

Weinig consequenties

De berisping heeft feitelijk weinig gevolgen. Rakic werkt niet meer in het ZGT en heeft bij het college verklaard ook niet meer als chirurg aan het werk te gaan. Rakic meldde zich in 2014 ziek vanwege de commotie rond de drie omstreden operaties. Na een jaar ziekte werd in 2015 zijn contract met ZGT ontbonden. De arts werkte daar sinds 1995. Hij genoot groot aanzien, met name op het vlak van gecompliceerde slokdarm- en buikoperaties. Sinds 2010 werd hij echter achtervolgd door een reeks klachten van patiënten.

De tuchtzaak tegen Rakic was nu ook door de IGZ aangespannen. Het ging om drie buikoperaties in 2014 met een slechte afloop. De eerste patiënte overleefde die, maar heeft een lange revalidatie moeten ondergaan. De twee andere patiënten overleden, beiden drie dagen na de ingreep van Rakic.

Geen onvoldoende

De IGZ meent dat zijn operatievaardigheden ‘niet voldoen aan wat redelijkerwijs van een chirurg mag worden verwacht’. Het harde oordeel werd gebaseerd op video-opnames van de drie operaties. Deskundigen, die de beelden bekeken, spraken van ‘ruw en minder secuur werken’ en van ‘een slechte techniek’.

Het tuchtcollege verwerpt zoals gesteld de klacht dat Rakic ‘onvoldoende operatievaardigheden’ heeft. Zeker bij zijn handelen bij de twee overleden patiënten. “Het gaat er bij toetsing niet om of het medisch handelen beter had gekund, maar of de arts is gebleven binnen de grenzen van een redelijk bekwame beroepsuitoefening.”

In de zitting begin vorige maand verklaarde een deskundige dat het handelen van Rakic ‘binnen de bandbreedte valt, zij het aan de onderkant’. Het tuchtcollege neemt dat over. Het college noemt het daarbij opmerkelijk dat de inspectie in haar onderzoek alleen heeft gekeken naar de video-opnames. “Het blijft moeilijk om op basis van beelden een oordeel te vellen, zonder te weten wat er nog meer in de operatiekamer gebeurt.”

De volledige tekst van de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege staat op de website van overheid.nl.

BRON: dagblad Tubantia


Zie ook ons eigen dossier over de zaak Chirurg S. Rakic