De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ, inspectie) heeft deze maand een rapport gepresenteerd onder de titel “Operatief proces beter gestructureerd, scherpere handhaving op achterblijvende uitvoering blijkt noodzakelijk”. In het rapport wordt door de IGZ geconstateerd dat het operatief proces nu beter is gestructureerd maar dat de uitvoering moet verbeteren. Sinds 2006 voert de inspectie onderzoek uit naar de veiligheid van het operatieve proces. Dat is nodig omdat verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat meer dan de helft van de potentieel vermijdbare gezondheidsschade bij operatiepatiënten plaatsvindt.

De IGZ bezocht 21 ziekenhuizen

Tijdens de inspectiebezoeken in 21 ziekenhuizen in 2012 zijn 210 medische dossiers geanalyseerd en ruim 100 operaties bijgewoond. Conclusies uit het onderzoek zijn dat (in samenhang bekeken met de resultaten van onderzoeken uit voorgaande jaren) het operatieve proces beter is gestructureerd. Niettemin moeten belangrijke onderdelen aanzienlijk verbeteren; de uitvoering van time-out en sign-out scoorden in de helft van de bezochte ziekenhuizen onvoldoende tot matig. Het gebruik van propofol en dubbelcheck bij parenterale medicatie voldeed in slechts een kwart van de ziekenhuizen aan de norm.

Maar vier ziekenhuizen scoorden een voldoende

De resultaten van de ziekenhuizen gaven een wisselend beeld. In vier ziekenhuizen was de operatieve zorg zodanig op orde dat de inspectie daar haar tevredenheid over uit kon spreken en het onderzoek na het bezoek kon afsluiten. Bij elf ziekenhuizen werd een aantal tekortkomingen gevonden die binnen twee maanden hersteld dienden te worden. Daarna moest een interne audit worden uitgevoerd waarvan het rapport door de inspectie werd beoordeeld. In zes ziekenhuizen werden meerdere tekortkomingen gevonden, na een hersteltermijn van twee maanden werd een herhaalbezoek door de inspectie uitgevoerd.

Handhaving operatief proces wordt aangescherpt

Uiteindelijk werd in alle 21 ziekenhuizen voldaan aan de voorwaarden voor verantwoorde operatieve zorg. In 2013 zal de inspectie opnieuw ongeveer 20 ziekenhuizen onaangekondigd bezoeken om de operationalisering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid en de naleving van operatieve richtlijnen te toetsen. De handhaving wordt aangescherpt, bij het niet naleven van richtlijnen zullen eerder maatregelen worden opgelegd. Bij melding van verwisselingen tijdens een operatie zal de inspectie altijd een tuchtklacht indienen tegen de operateur tenzij uit onderzoek blijkt dat dit niet voorkomen had kunnen worden.