Mogelijk chroom-6 vrij bij schuren aan KLM-toestellen

De FNV eist dat het Regional Jet Center (RJC) op Schiphol onmiddellijk openheid geeft over eventuele blootstelling van werknemers aan het kankerverwekkende chroom-6. Monteurs van het RJC onderhouden, schuren en verven vliegtuigen van onder andere KLM Cityhopper en Martinair.

Zeer recent zijn de vakbonden vertrouwelijk geïnformeerd over een oud rapport uit 2016 met bevindingen, meetresultaten en aanbevelingen rond blootstelling aan chroom-6.

Silvia Kaas, bestuurder FNV Metaal, zegt: ‘De gezondheid van werknemers staat voorop en daar is RJC verantwoordelijk voor. Als het bedrijf weet dat er met een kankerverwekkende stof is gewerkt, moet snel en adequaat gehandeld worden. Openheid naar eigen monteurs is daarbij van het grootste belang. Daarom roepen wij nu de directie op hun verantwoordelijkheid te nemen en zelf het rapport en hun plannen over de aanpak van chroom-6 kenbaar te maken.’

Blootstelling chroom

Enkele weken geleden werd de FNV ingelicht over het bestaan van een rapport over de blootstelling aan chroom 6 bij het onderhoudswerk vanaf 2013. Het rapport zelf dateert van oktober 2016. De FNV kreeg het rapport onder de voorwaarde om er vertrouwelijk mee om te gaan. De FNV ziet chroomblootstelling echter als een misstand, die moet worden gemeld. De directie van RJC heeft volgens de FNV inmiddels echter voldoende tijd gehad om met een duidelijk plan te komen over blootstelling aan chroom-6. Ook moet er een diepgaand onderzoek komen naar de blootstelling in het verleden bij het Regionale Jet Center, aldus de FNV.

Openheid geven

Kaas vindt: ‘De monteurs moeten weten waar ze aan zijn blootgesteld. Het gaat om hun gezondheid en informatie daarover kan niet eindeloos in tijd worden gerekt. Sinds 2016 zijn de resultaten uit het rapport blijkbaar binnen de organisatie bekend, maar niet verder besproken. Wij zijn niet voornemens zaken ‘onder de pet’ te houden, dat kan van ons in redelijkheid niet gevraagd worden. Als de directie zijn eigen monteurs niet binnen enkele dagen inlicht, dan maken wij het rapport bekend ondanks gevraagde vertrouwelijkheid. Dat voornemen hebben we overigens deze week nog gemeld aan de directie, maar ook die melding heeft niet tot directe actie geleid richting monteurs.’

Overzicht ontbreekt

De FNV eiste al eerder dat bedrijven en sectoren waarin chroom 6 is gebruikt ‘met de billen bloot gaan’. RJC is daar een voorbeeld van. Het ontbreekt echter aan een overzicht van sectoren en bedrijven waar verf met chroom-6 nu en in het verleden is gebruikt. Daarom pleit de FNV voor een groot onderzoek naar waar en door wie deze verf is gebruikt. Zo’n onderzoek moet worden uitgevoerd onder regie van de overheid. Ook vindt de FNV dat er een landelijk compensatiesysteem moet komen voor de slachtoffers. Dit systeem moet worden betaald door de verantwoordelijken, lees de werkgevers. Slachtoffers die menen ziek te zijn geworden door blootstelling aan chroom-6, zouden zich moeten kunnen aanmelden bij een op te richten claimbeoordelingsinstituut.

BRON: Haarlems Dagblad en FNV.nl