‘Nieuw onderzoek vuurwerkramp Enschede is gerechtvaardigd’

De onlangs overleden journalist Rob Vorkink schrijft postuum nog een allerlaatste keer over de vuurwerkramp. Vele tientallen malen besteedde hij er aandacht aan: de Enschedese vuurwerkramp. Zelfs tot op de avond voor zijn overlijden, werkte onderzoeksjournalist Rob Vorkink nog volop aan een van de omvangrijkste en meest gecompliceerde onderzoeksdossiers uit de naoorlogse geschiedenis. Als eerbetoon publiceerde het journalistieke platform Follow the Money op oudejaarsdag Vorkinks laatste verhaal.

Zijn gedrevenheid was ongekend. Rob Vorkink (51), de voormalig verslaggever van RTV Oost die begin december geheel onverwacht overleed, kon zich als geen ander vastbijten in een dossier. Eerder al leidde dat tot onthullingen in de spraakmakende affaire rond de neuroloog Jansen Steur. Daarnaast had Vorkink zich met al zijn ziel en zaligheid op de vuurwerkramp gestort.

Ondanks meerdere onderzoeken is het tot op de dag van vandaag een mysterie gebleven wie verantwoordelijk is voor het allereerste vlammetje dat de allesvernietigende explosies inleidde. Bij de ramp op 13 mei 2000 vielen er 23 doden, bijna 1.000 gewonden en werd een complete woonwijk van de kaart geveegd.

Alarmerende conclusies

In zijn laatste verhaal was Vorkink door zijn nieuwe werkgever gevraagd alle feiten nog eens op een rijtje te zetten. Het verhaal was nog niet helemaal af, maar Follow the Money besloot het toch te publiceren. Als postuum eerbetoon aan Vorkink. Met de begeleidende tekst: “Dit is Robs ‘Onvoltooide’.”

In het verhaal duikt Vorkink een allerlaatste keer in het vele duizenden pagina’s tellende dossier, dat hij uit zijn hoofd leek te kennen. Zo vertelt hij over de kritische rechercheurs die het veld moeten ruimen en over de diverse onderzoeken die er waren. Waaronder een uiterst kritisch rapport van het bureau Interne Zaken Gelderland uit 2003 met als conclusie dat “leidinggevenden en uitvoerenden binnen het strafrechtelijk onderzoek de rechterlijke macht hebben misleid en strafbare feiten hebben gepleegd.” Het latere onderzoek door de Rijksrecherche zou erop gericht zijn om deze alarmerende conclusies onder de pet te kunnen houden.

Nieuw onderzoek vuurwerkramp

Juist doordat Vorkink, als een van de weinige journalisten in ons land, nog altijd oog had voor de vuurwerkramp wist hij het onderwerp onder de aandacht te houden. Dat leidde er uiteindelijk toe dat voormalig Europarlementariër en klokkenluider Paul van Buitenen vier jaar lang onderzoek deed naar het rapport. Diens conclusie: “Justitie heeft doelbewust onderzoeksmateriaal gemanipuleerd om naar een vooringenomen uitkomst toe te werken, namelijk dat een brandstichter de ramp heeft veroorzaakt”.

Met als uiteindelijk gevolg dat Van Buitenen recent tijdens een hoorzitting de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over zijn bevindingen. Bovendien heeft de oud-Europarlementariër begin december bij het college van procureurs-generaal – het hoogste adviesorgaan aan het ministerie van Justitie – een klacht ingediend. Hij beschuldigt de Rijksrecherche van misleiding. Zij zou volgens Van Buitenen ernstige misstappen van politie en justitie hebben verhuld. Van Buitenen pleit dan ook voor een parlementair onderzoek naar de vuurwerkramp.

Persoonlijke drijfveer

Vanuit Follow the Money was Vorkink gevraagd om in het artikel ook iets te vertellen over zijn persoonlijke drijfveer om het dossier met zoveel energie te blijven volgen, maar daar is hij niet meer aan toegekomen. Vorkink had daarover echter tegenover zijn collega’s van Follow the Money weleens verteld. Op de website schrijft Follow the Money: “Rob leefde enorm mee met de slachtoffers van de ramp: de nietsvermoedende burgers wier bestaan in één klap werd verwoest, de omgekomen brandweerlieden en hun nabestaanden, de vals beschuldigden, de rechtschapen politieonderzoekers, die niet alleen hun baan verloren maar ook hun goede naam.”

“Dat er door de autoriteiten zo onzorgvuldig met levens is omgesprongen, maakte Rob tot op de laatste dag van zijn leven boos. Er moest recht aan hen worden gedaan, vond hij. En dat kon in zijn ogen maar op één manier: de onderste steen boven halen. De waarheid, en niets minder dan dat. Die ambitie heeft Rob tot op het laatst toe gehad.”

BRON: RTVoost.nl