Nieuw onderzoek naar de vuurwerkramp in Enschede door klokkenluider Paul van Buitenen moet een vervolg krijgen in het parlement. Kamerleden van SP, SGP en 50PLUS zeggen dat ze zich daarvoor gaan inspannen. ,,We moeten dit heel serieus nemen. Mij bekruipt het gevoel dat hier iets niet goed zit”, zei Kamerlid Ronald van Raak van de SP nadat voormalig Europarlementariër Van Buitenen zijn rapport over het overheidsoptreden rond de ramp had gepresenteerd in Den Haag.

De bij de presentatie van het rapport aanwezige politici toonden zich onder de indruk van het werk van Van Buitenen en willen dat de Kamer er verder mee gaat.,,Wij zijn verplicht deze signalen volstrekt serieus te nemen”, vindt ook SGP-leider Kees van der Staaij. ,,Wij moeten hier verder mee aan de slag. Al zou maar de helft waar zijn van wat er in het rapport staat.” Van Buitenen heeft zijn rapport aangeboden aan de Tweede Kamer. Hij wil dat een parlementaire enquêtecommissie onderzoek gaat doen naar de ramp.
Henk Krol  van 50PLUS is “enorm geschrokken” van het onderzoek. Hij verbaast zich erover dat destijds geen parlementaire enquête is ingesteld naar de ramp, die een woonwijk wegvaagde en 23 mensen het leven kostte. Bijna duizend mensen raakten gewond.

Herzieningsverzoek

Een van de veroordeelden voor de vuurwerkramp in Enschede dient opnieuw een herzieningsverzoek in bij de Hoge Raad. Het gaat om Rudi Bakker, destijds een van de twee directeuren van het vuurwerkbedrijf SE Fireworks. Hij werd in 2003 in hoger beroep tot een gevangenisstraf van een jaar veroordeeld, onder meer voor dood door schuld.
Van Buitenen komt na een onderzoek van vier jaar tot de conclusie dat het strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak van de ramp maar één uitkomst mocht hebben: dat de overheid niets te verwijten viel. De schuld werd bij drie individuen gelegd: SE Fireworks-directeur Bakker, mededirecteur Pater en de uiteindelijk vrijgesproken André de Vries, die de brand zou hebben gesticht.
De bewijzen die Van Buitenen aanvoert, bevatten volgens Bakker en zijn advocaat John Peters voldoende nieuwe inzichten (nova) om een herzieningsverzoek bij de Hoge Raad in te dienen.

Nieuwe inzichten

Zo zou de brandweer in strijd met de regelgeving en de gevarenaanduidingen de brand te lijf zijn gegaan. Dat heeft er mogelijk toe bijgedragen dat er een massa-explosie plaatsvond. En achttien jaar na de vuurwerkramp opereert Nederland nog steeds „achterlijk” op het gebied van blusvoorschriften bij brand in vuurwerkopslagplaatsen, aldus Van Buitenen dinsdagavond desgevraagd.
Ook blijkt uit het onderzoek dat Bakker mogelijk niet te veel en te zwaar vuurwerk in huis had, zoals het gerechtshof concludeerde. Volgens Van Buitenen klopt de classificatie van zwaar en licht vuurwerk die de overheid aanhield namelijk niet. Ook zou de rijksrecherche bewust een aantal verklaringen uit onderzoek naar de ramp hebben weggelaten, ten koste van Bakker.
Voor oud-rechercheur Jan Paalman is het zo klaar als een klontje. Volgens hem is de vuurwerkramp op 13 mei 2000 in Enschede te wijten aan een regulier bedrijfsongeval en was er geen sprake van brandstichting, zoals het Openbaar Ministerie beweert.

BRON: NOS.nl

 


Voor meer informatie over onderzoek naar de vuurwerkramp zie ons Dossier Vuurwerkramp Enschede