Rapport vuurwerkramp Enschede naar Kamercommissie

Vandaag buigt de Kamercommissie Justitie & Veiligheid zich over het 1.200 tellende pagina’s tellende rapport dat voormalig Europarlementariër Paul van Buitenen schreef over de vuurwerkramp. De klokkenluider is blij dat zijn werk serieus genomen wordt. Dat meldt RTV Oost deze morgen.

Kamerlid Ronald van Raak heeft eerder deze week al bij RTV Oost aangegeven dat de Kamercommissie wil dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid het rapport van Van Buitenen nog eens nader beoordeelt.
De Kamerleden zullen hier tijdens de commissievergadering van vandaag bij het kabinet op aandringen. Bij de vuurwerkramp kwamen 13 mei 2000 in totaal 23 mensen om het leven. Ook vielen er bijna 1.000 gewonden en werd een complete woonwijk van de kaart geveegd. Ondanks talloze onderzoeken is het tot op de dag van vandaag een mysterie wie verantwoordelijk is voor het allereerste vlammetje.

Vierenhalf jaar onderzoek

Na vierenhalf jaar onderzoek concludeert Van Buitenen dat hij bijna geen officiële instantie heeft gevonden die zijn werk goed heeft gedaan. Onder meer de Rijksrecherche, het Openbaar Ministerie en de brandweerleiding komen er in zijn rapport niet goed vanaf.
Volgens Van Buitenen is het een belangrijke stap dat dit rapport nu besproken wordt door een officiële instantie. “Ik ben verschrikkelijk blij met de Kamerleden die dit initiatief hebben genomen en het op de agenda hebben gezet.”
De onderzoeker vermoedt dat ooit wel duidelijk wordt wat nou de oorzaak was van de ramp op 13 mei 2000. “Ik heb veel aanwijzingen dat het domweg een bedrijfsongeval was. Er zijn te veel aanwijzingen dat er mensen op het bedrijf zijn geweest waar nog niet naar is gekeken.”

Meerderheid voor nader onderzoek

Vanmorgen bleek dat inderdaad een meerderheid van de Tweede Kamer wil de Onderzoeksraad voor Veiligheid zich buigt over de Enschedese vuurwerkramp. De Kamercommissie Justitie & Veiligheid dient nu een verzoek in bij de Onderzoeksraad – de organisatie die onder leiding van voorzitter Tjibbe Joustra de afgelopen jaren tal van omvangrijke rampen en ongelukken onderzocht – om het 1.200 pagina’s tellende dossier van klokkenluider en oud-Europarlementariër Paul van Buitenen nader onder de loep te nemen. Dit onderzoek is dusdanig complex en technisch dat de Kamerleden aan de Onderzoeksraad vragen om nader advies. Van Buitenen zelf hoopt dat dit op den duur zal leiden tot een parlementaire enquête.

Even pas op de plaats

De Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) gaat echter nog niet direct aan de slag met het ramprapport van klokkenluider Paul van Buitenen. De SP, SGP en 50Plus willen dat de OVV het rapport gaat beoordelen. Daar is in principe een meerderheid voor in de vaste Kamercommissie voor Veiligheid & Justitie, al sputteren VVD en D66 donderdag fel tegen. Er is nu een pas op de plaats gemaakt. Besloten is dat de SP eerst een onderzoeksvoorstel voor de OVV gaat opstellen. Daarna wordt er opnieuw in de commissie over gestemd.

BRON: RTV Oost

 


Voor meer informatie over de nasleep van de Enschedese vuurwerkramp zie ook ons dossier Vuurwerkramp Enschede