Uit het overzicht van de Prinsjesdag Maatregelen (opgesteld door de Vereende) blijkt dat het kabinet werkt aan de oprichting van een onafhankelijke tuchtraad voor letselschadezaken. Volgens het kabinet is de huidige manier van zelfregulering niet voldoende. Een onafhankelijk oordeel van een tuchtraad is daarom gewenst.

Op 28 juni 2021 schreef minister Dekker van rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer dat een tuchtraad voor de letselschadepraktijk weinig zou toevoegen. Volgens de minister waren de meeste betrokken partijen al onderworpen aan het tuchtrecht van hun beroepsgroep. Nu wil het kabinet dus alsnog een onafhankelijke letselschade tuchtraad oprichten.

Daarnaast wil het kabinet sancties gaan verbinden aan het niet naleven van de regels die gelden voor de afhandeling van letselschade. In de Gedragscode Behandeling Letselschadezaken, ofwel de GBL, staan regels voor het afhandelen van letselschade. In de praktijk worden deze regels vaak niet nageleefd. Aan het overtreden van de regels in de GBL zijn echter geen gevolgen verbonden. Het afdwingen van de naleving van de GBL is dan ook niet mogelijk.

Het kabinet wil dit gaan veranderen en daartoe de volgende regels toevoegen aan de gedragscode:

  • De verzekeraar reageert binnen 6 weken op een bericht van een betrokken partij.
  • De verzekeraar mag een letselschadezaak niet langer maken dan nodig. Doet hij dit wel? Dan leidt dit tot een hoger schadebedrag.
  • De verzekeraar keert een schadebedrag uit binnen 14 dagen nadat deze is vastgesteld, het gaat hierbij ook om de factuur van een advocaat.
  • De communicatie vanuit een verzekeraar door een belangenbehartiger wordt ook altijd aan het slachtoffer gezonden.
  • Verzekeraars en belangenbehartigers kunnen een boete krijgen als zij zich niet aan de regels houden.