Verzekeraars moeten naleving gedragscode letselschade aantonen

Verzekeraars moeten met ingang van dit nieuwe jaar eens in de drie jaar een audit laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Een onafhankelijk bureau gaat toetsen of de gedragscode wordt nageleefd.

Deze extra audit geldt voor motorrijtuigen- , aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekeraars. Verzekeraars hebben de maatregel zelf voorgesteld en als bijlage opgenomen bij de Gedragscode Behandeling Letselschade. In die code sprak de letselschadebranche – met vertegenwoordigers van slachtoffers, belangenbehartigers en verzekeraars – in 2006 normen af voor een goede schadeafhandeling. Bij de herziening in 2012 werden die vertaald in tien regels die onder andere toezien op de informatieverstrekking over en de voortgang van de afhandeling van de schade.

Navolging gedragscode letselschade

Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat ook andere betrokkenen in de letselschadebranche deze vorm van zelfregulering gaan toepassen. De driejaarlijkse audit wordt verplicht voor alle partijen die staan ingeschreven in het register van De Letselschade Raad. Lang niet alle betrokken instanties staan geregistreerd. “Het zou goed zijn als alle partijen die betrokken zijn bij de letselschadeafhandeling zich inschrijven in het register”, zegt Marly de Blaeij, beleidsadviseur bij het Verbond.

Liefst ziet De Blaeij dat daarnaast andere verenigingen het voorbeeld van de verzekeraars volgen. Ze noemt de Vereniging van Letselschade Advocaten en het Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE) als voorbeeld. Als het aan haar ligt stellen ook deze organisaties toetsing van de code verplicht voor hun leden.

BRON: AMweb.nl