Pleidooi voor landelijke aanpak agressieve honden

Nadat eerder al de gemeente Zwolle een zogeheten bijtprotocol opstelde, kent ook Deventer sinds kort zo’n regeling. Maar beide gemeenten vormen een uitzondering in Overijssel. Het beleid voor agressieve honden laat meestal te wensen over: dat is namelijk niet of nauwelijks geregeld.

De grote vraag is dan ook: wie stopt de bijtgrage viervoeter? Het Rijk heeft het toezicht op agressieve honden namelijk bij gemeenten en politie neergelegd. Alleen verschilt de aanpak van gemeente tot gemeente. Meerdere belangenorganisaties pleiten daarom nadrukkelijk voor een landelijke aanpak.

Het probleem van de hondenbeten is van alle tijden. De discussie laaide vooral hoog op toen het fokken van beruchte rassen als pitbulls populair werd. Het leidde zelfs tot een ‘pitbullverbod’: de zogeheten Regeling Agressieve Dieren (RAD). Die werd in 1993 ingevoerd nadat drie kinderen door een pitbull waren doodgebeten. De veelbesproken regeling werd in 2008 weer ingetrokken omdat die niet leidde tot een noemenswaardige daling van het aantal bijtincidenten.

Een van de meest spraakmakende incidenten in Overijssel deed zich in de zomer van vorig jaar voor in Diepenheim, waar de toen zesjarige Evelina vanuit het niets werd aangevallen door een loslopende Duitse herder. Het meisje liep behalve zware bijtwonden een trauma op. Later bleek dat de hond al eens eerder iemand had aangevallen. Er was wel een muilkorfgebod opgelegd, maar door een fout van de gemeente werd dat niet nageleefd.

Landelijke discussie agressieve honden

Eind mei drongen meerdere deskundigen tijdens een ‘rondetafelgesprek’ van de Tweede-Kamercommissie van het ministerie van LNV aan op een betere registratie van het aantal bijtincidenten. Maar vooral ook: hoe het aantal bijtincidenten kan worden teruggedrongen.
Behalve de Dierenbescherming kwamen vertegenwoordigers van politie, gemeente, universiteit en advocatuur tot de conclusie dat er sprake is van een complex probleem dat “vraagt om een totaalpakket aan maatregelen”.

Een aantal suggesties dat werd gedaan: een halt toeroepen aan louche hondenhandelaren en goede voorlichting aan baasjes over opvoeding van viervoeters. Maar ook: landelijke richtlijnen voor aanlijnen en muilkorven. Nu nog kan een hond die in de ene gemeente een muilkorfplicht krijgt in een buurgemeente vrij rondlopen.

De Tweede Kamer buigt zich binnenkort – vermoedelijk na het zomerreces – over het slepende probleem.
Vorig jaar nog wilde toenmalig staatssecretaris Van Dam dat er zo’n landelijk meldpunt en een verplichte opvoedcursus zouden komen. Carola Schouten, in het huidige kabinet minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, oordeelde echter dit jaar dat het toezicht op honden een taak is voor de gemeenten.

Lokale bijtprotocollen

Gevolg is dat de aanpak nu per gemeente verschilt. De Twentse gemeenten bijvoorbeeld hebben geen bijtprotocol, maar beperken zich tot een meldpunt voor bijtincidenten en regels vastgelegd in de APV.
Joyce Schorren, regiomanager Noord-Oost voor de Dierenbescherming en betrokken bij het bijtprotocol in Deventer, was deelneemster aan het landelijke ‘rondetafelgesprek’: “Een bijtprotocol voert toch heel wat verder dan een website, waarop de incidenten kunnen worden gemeld. Gemeenten met een bijtprotocol besteden bijvoorbeeld uitvoerig aandacht aan preventie.”

Zwolle was de eerste Overijsselse gemeente met een bijtprotocol. Het gemeentebestuur besloot daartoe na een spraakmakend incident, waarbij de teckel Woutertje door een andere viervoeter was doodgebeten.
Ook diverse plaatsen in ander provincies hebben al een plaatselijk bijtprotocol opgesteld, maar het beleid verschilt per gemeente.

Bijtprotocol Deventer

Ook de gemeente Deventer kent sinds vorige week een bijtprotocol, dat na de zomer daadwerkelijk van kracht wordt. Zo wordt er een speciale website gelanceerd om hondenbezitters te wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ook kunnen hier bijtincidenten worden gemeld. Bovendien wordt er strenger gecontroleerd op naleving van een eventueel opgelegd muilkorfgebod.
Deventer komt met het protocol na klachten vanuit de bevolking. Nadat er in 2014 nog slechts twee incidenten waren, steeg dat in 2016 explosief naar 11 en naar 13 vorig jaar. Met als dramatisch dieptepunt het hondje Wonka, dat te grazen werd genomen door twee bulldogs.

BRON: RTVoost