Vorige week informeerde minister Hennis-Plasschaert van Defensie per brief de Tweede Kamer over het programma voor de informatiebijeenkomst PX-10, die gehouden zal worden op donderdag 28 januari 2016. Ze had deze nadere informatie toegezegd tijdens het wetgevingsoverleg Personeel van 2 november 2015.

De informatiebijeenkomst wordt begeleid door de voorzitter van de Task Force Gevaarlijke Stoffen Defensie. Het programma bestaat uit twee presentaties door het RIVM. In de eerste presentatie zal het RIVM ingaan op de inhoudelijke aspecten van het PX-10 onderzoek uit 2011. In de tweede presentatie wordt ingegaan op de gekozen onderzoeksmethode, inclusief de onderzoeksbenadering op groepsniveau versus de benadering vanuit het individu.
Aansluitend is er gelegenheid om vragen te stellen.

Deze informatiebijeenkomst is bedoeld voor (oud-)medewerkers van Defensie en nabestaanden. Iedereen die zich in 2008 heeft aangemeld bij het informatiepunt PX-10 van Defensie heeft per e-mail een uitnodiging ontvangen. Wie die uitnodiging niet had ontvangen, kon tot 9 januari daarover telefonisch contact opnemen met het CAOP. De  bijeenkomst zal plaatsvinden op een centrale locatie in Nederland.

Kritiek

Op de uitkomsten van het RIVM-onderzoek van 2011 kwam vorig jaar september nog veel kritiek van diverse binnenlandse en buitenlandse wetenschappers. Het door het RIVM uitgevoerde onderzoek beperkte zich tot het spreken van 23 oud-militairen van de Marine. Dit terwijl de PX-10 van 1950 tot 1996 gebruikt werd door alle krijgsmachtonderdelen, ook door de Landmacht, Luchtmacht, het Korps Mariniers en de Marechaussee. Duizenden militairen stellen ziek te zijn geworden door het onbeschermd werken met de benzeenhoudende en kankerverwekkende wapenreinigingsolie PX-10, vanaf de jaren vijftig tot medio jaren negentig. Vrijwel iedereen in de krijgsmacht, zowel beroepsmilitairen als dienstplichtigen, moest er mee werken. Op basis van het RIVM-rapport uit 2011 wees Defensie alle verantwoordelijkheid van de hand.