De Nederlandse provincies moeten meer investeren in de veiligheid van de N-wegen. Deze oproep doen de ANWB en VVN na opnieuw een fataal ongeval op een provinciale weg. Veilig Verkeer Nederland denkt aan een bijdrage van 3 miljoen euro per provincie, meldt De Telegraaf.

Er zijn twee omgevingen waar relatief veel verkeersdoden vallen: binnen de bebouwde kom en op N-wegen. Bij de eerste categorie betreft het vooral kwetsbare verkeersdeelnemers in een druk verkeersscenario. In de andere gevallen gaat het nagenoeg uitsluitend om gemotoriseerd verkeer. Volgens de meest recente cijfers van het SWOV valt vijftig procent van de verkeersdoden buiten de bebouwde kom. Een klein deel betreft doden op Rijkswegen, maar het gros op de N-wegen. En dus moeten deze veiliger gemaakt worden. Niet voor niets hebben sommige N-wegen de bijnaam ‘dodenweg’.

Bevordering verkeersveiligheid van N-wegen

In de Telegraaf pleit Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland (VVN) ervoor dat provincies de knip trekken om de N-wegen veiliger te maken. Het gaat om 3 miljoen per provincie. “Jaarlijks harken de twaalf provincies samen via opcenten zo’n 1,5 miljard euro aan belasting op auto’s bij elkaar. Dat is geld dat ze vrij kunnen besteden, maar wij vragen nu om daar twee procent van vrij te maken voor de bevordering van de verkeersveiligheid”, aldus Stomphorst.

VVN weet zich gesteund in de strijd door de ANWB. “Hoewel slechts zes procent van het totale wegennet te boek staat als provinciale weg, valt een vijfde deel van de dodelijke slachtoffers hier. Dat is een onacceptabel percentage waar aan gewerkt moet worden”, zegt Markus van Tol van de automobielclub. “En het is de verantwoordelijkheid van de provincie, dus het is logisch dat daar dan ook de actie vandaan moet komen.”

Vergevingsgezind

De ANWB vindt dat er alles aan gedaan moet worden om een weg ’vergevingsgezind’ te maken. “Als je een geringe stuurfout maakt mag dat geen desastreuze gevolgen hebben omdat een boom of verkeersbord op een verkeerde plek staat of dat een berm te zacht is en je in de slip raakt”, meent Van Tol. “Aanpassingen kosten geld en het is uiteindelijk een politieke keuze of dat gebeurt. Maar het lijkt mij geen moeilijke beslissing als het een verschil kan maken tussen leven en dood. Onze doelstelling is dat iedereen veilig thuis moet kunnen komen.”

Natuurlijk zijn het automobilisten die in problemen komen door te hard te rijden, met een slok op achter het stuur kruipen of aan het appen zijn. “Maar naast gedrag worden ook veel ongelukken veroorzaakt doordat onze provinciale wegen niet ruim bemeten zijn. Met een breedte van gemiddeld 7,50 meter behoren onze N-wegen zelfs tot de smalste ter wereld”, weet Patrick Rugebregt van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Hij pleit dan ook voor bredere wegen en het onmogelijk maken om in te halen. Dus niet met doorgetrokken strepen waar weggebruikers zich toch niet aan houden, maar fysieke rijbaanscheidingen.

Eigen verantwoordelijkheid

Op de website van Autobahn worden hierbij enkele kanttekeningen geplaatst. Volgens redacteur Herman Feitsma moeten alle automobilisten nu bloeden, omdat een zeer kleine groep mensen niet om kan gaan met zijn eigen verantwoordelijkheid. “We zien de laatste jaren al een zeer sterke tendens om elke vorm van eigen verantwoordelijkheid van de bestuurder af te pakken. Kilometerslange kaarsrechte stukken, die vroeger ‘vrij’ waren, zijn nu voorzien van een dikke dubbele doorgetrokken streep. Maar of dat helpt is maar de vraag, want iedereen haalt toch in over een doorgetrokken streep.”

Ook vraagt Feitsma zich af of het plaatsen van trajectcontroles op de N-wegen wel zal helpen tegen bestuurders die appen of op een andere manier niet bij de les zijn. Of tegen alcomobilisten of mensen zonder inschattingsvermogen die gaan inhalen. En als laatste kanttekening stelt hij: “In de statistieken van de SWOV zien wij ook dat ‘slechts’ negentien procent van alle te herleiden dodelijke slachtoffers op provinciale wegen valt. Wat ons enigszins verbaasde eigenlijk”.

BRON: Telegraaf.nl, Autobahn.eu