Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft waarschijnlijk een ernstige inschattingsfout gemaakt, door de 26-jarige Maxim Förster uit Deurne drie keer de deur van de spoedeisende hulp te wijzen. Volgens de dienstdoende arts was er niks ernstigs met hem aan de hand. Er was ‘slechts’ sprake van hyperventilatie. Vier dagen later kwamen de artsen toch tot een andere conclusie: een herseninfarct.

Hanneke Förster deed op 11 april haar verhaal voor de camera van Hart van Nederland en haar verhaal werd daarna overgenomen door andere media. Het ziekenhuis nam de zaak zeer serieus en stelde een onderzoek in. Vanwege de publicitaire aandacht was deze kwestie met Förster inmiddels ook gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het bestuur en de artsen van het ziekenhuis zeiden zeer ontstemd te zijn over het feit, dat de vrouw van de patiënt de media had gezocht om daarmee aandacht te vragen voor medische taxatiefouten. In reactie daarop besloot het ziekenhuis dat patiënt Maxim Förster voor de verdere nabehandeling van zijn herseninfarct op zoek moest naar een andere neuroloog.

Maxim zelf mocht afgelopen vrijdag al wel weer naar huis. Wel zegde het ziekenhuis toe te willen helpen bij het vinden van een second opinion arts in een academisch ziekenhuis. Het echtpaar moet nog beslissen in welk ziekenhuis de neurologische behandeling wordt voortgezet, al waren ze liever bij ‘hun ziekenhuis’ gebleven. Het echtpaar blijft aandringen op excuses van het ziekenhuis over de gemiste diagnose. Over de behandeling tijdens de opname in het ziekenhuis heeft het echtpaar geen klachten.

Reactie Yme Drost

Letselschade-expert Yme Drost, die het gezin Förster in deze kwestie bijstaat, vindt het ‘verbazingwekkend’ dat het ziekenhuis zich slechts ‘vanwege de publicitaire aandacht’ tot het IGZ heeft gewend. “Ziekenhuizen behoren vermeende calamiteiten toch altijd standaard te melden. Ook als dergelijke zaken niet in de media komen”.  Ook vindt hij het merkwaardig, dat een arts een patiënt op voorhand weigert. “Dát kan helemaal niet”, aldus Drost.

De raadsman zegt uit deze hele kwestie de indruk te krijgen, dat het Elkerliek Ziekenhuis een eigen draai wil geven aan de gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld. “Daarmee is het niet het enige ziekenhuis dat dit doet. Ik zie het vaak: ziekenhuisbesturen, die met een vertaling van de feiten komen, die ver af staat van de gebeurtenissen rond een patiënt. Ze trappen hard op de rem en blijven in de fase van de ontkenning van wat er is gebeurd.” Volgens de letselschade-expert zijn dergelijke ziekenhuizen duidelijk nog niet klaar voor de toekomst, zo zei hij zaterdag in de Telegraaf.