Rechters mogen collectieve schadevergoeding toewijzen

De Tweede Kamer heeft gisteren, 29 januari 2019, ingestemd met de Wet afwikkeling massaschade. Dat betekent dat rechters in de toekomst collectief schadevergoedingen mogen toewijzen in grote, gezamenlijke rechtszaken. Gedupeerden hoeven daardoor niet individueel dure en tijdrovende procedures aan te gaan. Het voorstel moet nog door de Eerste Kamer. Als dat lukt kan de wet nog dit jaar in werking treden.

“Woekerpolissen of auto’s waarmee gerommeld is, kunnen veel ellende veroorzaken”, staat op de website van de Rijksoverheid. “Het ligt voor de hand dat de veroorzaker van de schade betaalt. Maar de praktijk laat zien dat het niet altijd even makkelijk gaat. Soms wegen de kosten van een procedure niet op tegen de geleden schade. Of heeft iemand niet de tijd en energie om jarenlang te procederen.”

Traineren

De nieuwe wet voorkomt dat veroorzakers van schade procedures lang kunnen traineren. Belangengroepen kunnen wel namens een groep aandringen op een schikking, maar daar is nu nog de medewerking van de veroorzaker voor nodig.
Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker is tevreden met de ontwikkeling. “Dit is een mooi voorbeeld van een rechtsgang die effectief is en voorziet in de behoefte van consumenten, bedrijven en rechters. Massazaken raken veel burgers en het gaat vaak om grote bedragen. Daarom is het belangrijk dat hierover niet eindeloos rechtszaken komen. Partijen krijgen zo in één keer duidelijkheid.”
De wet voorziet er ook in dat burgers voldoende rechtsbescherming krijgen. Om als belangengroep een massaclaim in te kunnen dienen, moeten organisatie en financiën op orde zijn.

Historisch

De Consumentenbond zegt dat het al 30 jaar lobbyt voor deze wet en noemt het instemmen van de Tweede Kamer historisch. “De nieuwe wet betekent een enorme versterking van de positie van Nederlandse consumenten. Een historisch moment. Met de nieuwe Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie kunnen belangenorganisaties, zoals de ANWB, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis, voor groepen consumenten die door dezelfde gebeurtenis schade hebben geleden via de rechter collectief schadevergoeding eisen. De rechter bepaalt vervolgens in één procedure of een bedrijf de regels heeft overtreden én wat een gepaste schadevergoeding is”, schrijft directeur Belangenbehartiging Olof King.
De Eerste Kamer moet nog wel stemmen over het wetsvoorstel over collectieve schadevergoedingen, maar verwacht wordt dat de nieuwe regeling nog dit jaar in werking treedt.

BRON: AMweb.nl en Rijksoverheid.nl