Defensieminister informeert over chroom-6

Vorige week informeerde minister Hennis-Plasschaert van Defensie per brief de Tweede Kamer over de stand van zaken betreffende chroom-6. In de brief gaat ze vooral  in op de voortgang van het RIVM-onderzoek naar chroomhoudende verf (chroom-6).

In deze brief komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Uitbreiding RIVM-onderzoek naar CARC.
  • Meldingen, coulanceregeling en bezwaarschriften.
  • Verlaging grenswaarde chroom-6 per 1 maart 2017.
  • Arbocatalogi gevaarlijke stoffen en chroom-6.
  • Beschikbaarheid persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • Detectiepen of chromate checker.

De eerstvolgende brief is voorzien in januari 2018. Maar dat hangt natuurlijk mede af van formatie van een nieuw kabinet.

De volledige inhoud van deze brief is hier te lezen en/of te downloaden.