Het Universitair Medisch Centrum Utrecht betaalt een schadevergoeding van 350.000 euro aan een slachtoffer van een medische fout.

Medische misser

Het UMC Utrecht verzweeg lange tijd een ernstige medische misser. Daarbij vergat een arts te kijken naar een belangrijk onderzoek. Het ziekenhuis meldde de fout, met fatale gevolgen voor het slachtoffer, twee jaar te laat bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  Dat blijkt uit een onderzoek van het NRC Handelsblad, aldus een artikel van vandaag.

In 2011 liet een gynaecoloog in het UMC Utrecht weefsel van een vrouw onderzoeken op baarmoederhalskanker, zonder dat zij daarvan op de hoogte was. In het weefsel bleken kwaadaardige cellen te zitten. De arts heeft de uitslag niet gezien en deed er ook geen navraag naar. Pas in 2013 ontdekte een wetenschapper bij toeval de uitslag in het dossier van de vrouw. Deze werd vervolgens wel behandeld, maar ze bleek ongeneeslijk ziek te zijn. Volgens het NRC heeft de 55-jarige vrouw nog minder dan een jaar te leven. Het UMC Utrecht keert de vrouw een schadevergoeding uit van ongeveer € 350.000,- voor haar immateriële schade. Daarnaast ontvangt haar echtgenoot een bedrag van € 192.000,- voor het wegvallen van het inkomen van de vrouw na haar overlijden.

Melding

Pas na herhaald aandringen van de letselschadeadvocaat van de vrouw lichtte het ziekenhuis in juni van dit jaar de IGZ in over deze medische fout. Dat was volgens de inspectie te laat, want ziekenhuizen zijn verplicht om fouten direct te melden.

In een schriftelijke reactie erkent het UMC Utrecht gefaald te hebben in de zorg en begeleiding van de vrouw. De diagnose kanker is als gevolg van de omissie te laat gesteld. De nieuwe bestuursvoorzitter van het UMC, mevrouw Margriet Schneider, noemt het in een reactie “onverdedigbaar dat alles zo lang heeft geduurd”. Het twee jaar te laat melden van de fout had volgens haar niet mogen gebeuren. Ook de financiële afhandeling van de zaak duurde “te lang”. “Dat rekenen we ons zelf aan”, aldus Schneider. Daarnaast meldde zij, dat deze medische misser uit 2011 ook zal worden meegenomen in een breder intern onderzoek dat het UMC Utrecht onlangs al aankondigde.