De aanpak van verkeersovertreders laat zwaar te wensen over. Daardoor is de verkeersveiligheid verre van optimaal. Deze harde conclusie staat in een rapport van drie ministeries,  dat minister  Ard van der Steur van Justitie gisteren naar de Tweede Kamer stuurde. Of zoals dagblad Tubantia het vanmorgen kopte: “Aanpak verkeersovertreders faalt, veiligheid in het geding”, waardoor het aantal verkeersslachtoffers een stijgende lijn vertoont.

Het huidige beleid moet flink op de schop om het aantal verkeersdoden en –gewonden weer te laten dalen, blijkt uit een onderzoek van de drie betrokken ministeries (Financiën, Infrastructuur en Milieu, Veiligheid en Justitie) naar de verkeershandhaving. De overheden en het OM zouden grote steken laten vallen in hun handhavingsbeleid.

Prioriteiten

De onderzoekers stellen vast, dat Handhaving gewoon geen landelijke prioriteit heeft. Ze vragen zich af waarom dit nog niet gerealiseerd, gezien de hoge maatschappelijke kosten en de toename van het aantal ernstige verkeersgewonden. Verkeersongevallen kosten ons land inmiddels ruim 14 miljard euro per jaar. Het rapport is ook zeer negatief over de gebrekkige samenwerking tussen de ministeries  van Infrastructuur en Milieu (die verantwoordelijk is voor verkeersveiligheid, wegennet en voorlichting) en die van Veiligheid en Justitie (die gaat over de verkeershandhaving). Daardoor ontstaan er tegenstrijdige beleidszaken en –prioriteiten.

Op gemeentelijk niveau komen verkeersveiligheid en handhaving vaak pas aan bod als er al incidenten zijn geweest. Een groot aantal wegbeheerders (provincies en gemeenten) hebben niet eens een plan voor verkeersveiligheid en handhaving. En provincies hebben nauwelijks iets te zeggen over de verkeershandhaving door de politie en het OM.

Handhaving

Het OM heeft wel een expertisecentrum verkeer en vervoer, voor onder andere inname van rijbewijzen en bezwaren tegen boetes. Deze heeft begin 2016 al aangegeven dat álle gemeenten en provincies een plan voor verkeersveiligheid en handhaving zouden moeten hebben. Maar omdat andere afdelingen binnen het OM verantwoordelijk zijn voor verkeershandhaving, heeft het expertisecentrum dit niet kunnen uitvoeren.

Ook stelt het rapport dat Verkeershandhaving nog niet voldoende inspeelt op nieuwe ontwikkelingen als afleiding door smartphones en andere apparatuur in de auto. Naast agenten zouden bijvoorbeeld ook vaker camera’s kunnen worden ingezet. Helaas zijn de verkeersteams onderbezet en deze worden dan ook nog voornamelijk ingezet voor opsporing, wat ten koste gaat van de handhaving. Te veel mensen die een verkeersovertreding begaan komen ermee weg.
Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid deed deze week in het AD een oproep aan het (huidige cq nieuwe) kabinet om miljoenen bekeuringen extra uit te delen aan hardrijders. En daarnaast moet de politie weer veel vaker bestuurders van de weg afhalen als ze zich niet aan de verkeersregels houden.

Minister van der Steur laat in een reactie weten dat de stijgende ongevallencijfers ook hem zorgen baren. Om de situatie te verbeteren gaan de betrokken ministeries elke twee jaar samen bekijken hoe de handhaving, voorlichting en inrichting van de infrastructuur erbij staan en wat er beter kan. Het eerste plan is in mei dit jaat laar, aldus de minister van Justitie.

Bron: Tubantia.nl