Veroorzakers zware ongevallen vaak vrijuit

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat vorig jaar 613 mensen omkwamen in het verkeer. Ook raken jaarlijks 21.000 personen ernstig gewond. Het blijkt nu dat er in 2017 slechts 460 ongelukken waarbij iemand omkwam of ernstig gewond raakte terecht kwamen bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat waren er 80 minder dan in 2016. De Vereniging Verkeersslachtoffers vindt het onterecht dat ongeveer 95% van de zware ongevallen niet wordt onderzocht.

De Vereniging vindt het ook onterecht dat veel veroorzakers van deze (ernstige) ongevallen zelden worden vervolgd in Nederland. Een ongeval wordt als ernstig bestempeld als een ziekenhuisopname nodig is, door meerdere botbreuken of bewustzijnsverlies. Tegenwoordig kan de afgelegde rit van een veroorzaker worden geregistreerd en uitgelezen. Dit gebeurt echter niet standaard, terwijl er in moderne auto’s vaak wel een eventdatarecorder aanwezig is.

Reactie OM

Niet bij alle onderzoeken wordt ook daadwerkelijk overgegaan tot vervolging, te wijten aan onvoldoende of nep bewijs. Het kleine aantal kan, volgens het OM, echter ook verklaard worden doordat gedragingen vaak niet zo verwijtbaar zijn. Ook is een groot aantal ongevallen eenzijdig, zijn er soms meerdere slachtoffers bij één ongeval of er wordt bemiddeld. Het OM benadrukt ook dat kleine ongevallen niet bij deze cijfers zijn inbegrepen en dat vervolging uiteraard plaats moet vinden, áls er slachtoffers vallen en er sprake is van strafbare feiten.

Letselschade slachtoffers

Voor slachtoffers die letselschade oplopen komt er zonder oordeel van de rechter vaak ook geen duidelijkheid over de aansprakelijkheid. Veel verzekeringen weigeren dan namelijk de schade te vergoeden, omdat het ongeval dan ‘eigen schuld’ zou zijn. Zo voeren de slachtoffers vaak een lange strijd, terwijl de veroorzakers vaak niet worden gestraft.

Bron: Tubantia, AD