Steeds meer partijen eisen maatregelen om het veiliger te maken in het verkeer. De afgelopen week pleitte landelijk verkeersofficier Achilles Damen in De Telegraaf al om een hardere aanpak van de ’verkeershufters’. Een paar weken eerder brak ANWB-directeur Frits van Bruggen al een lans voor de terugkeer van de witte politie-Porsches om snelwegvandalen aan te pakken.

Algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars is blij met de brede steun van partners in het veld. „Die constateren allemaal hetzelfde en willen ook een aanpak. Wij doen een oproep tot een Deltaplan om het verkeer veiliger te maken. Daarbij hebben we al de steun van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) en Veilig Verkeer Nederland (VVN), terwijl ik verwacht dat ook de ANWB zich bij ons aansluit.”

“Cijfers liegen niet. Zowel de letselschade als blikschade die ontstaat bij ongevallen loopt de spuigaten uit. Als die aantallen stijgen mag je niet blijven toekijken, maar moet er actie ondernomen worden om het tij te keren,” aldus Weurding.

Oorzaken

Hij noemt deze ontwikkeling in de Telegraaf schokkend. En volgens hem zijn er drie oorzaken voor deze toename te noemen: “Er is steeds meer afleiding tijdens het rijden, zoals smartphones. Daarnaast is er een enorme diversiteit aan verkeersdeelnemers, met veel verschillende snelheden. Onze infrastructuur blijft daarbij achter. De derde oorzaak is het tekort aan handhaving. Er wordt bijvoorbeeld onvoldoende gecontroleerd of automobilisten zich aan de maximumsnelheid houden in 30-kilometerzones, terwijl daar veel ongelukken gebeuren. En onzorgvuldig gedrag wordt te weinig bestreden. Huftergedrag dus.” Volgens de verzekeraars moet ten eerste de infrastructuur worden verbeterd om de toename van het aantal aanrijdingen een halt toe te roepen. Maar daarnaast moet ook het aanpakken van dat “huftergedrag” meer prioriteit krijgen.

Smartphones

Het Verbond pleit voor een grondig onderzoek naar het oprukken van de smartphone in het verkeer. “Op basis van buitenlandse studies zijn wel schattingen gedaan over het schadelijke effect van appen, mailen en gebruik van sociale media in het verkeer in ons land. Echte harde cijfers over slingerende en onoplettende bestuurders en fietsers zijn er niet. Telefoongebruik achter het stuur is strafbaar, maar handhaving heeft weinig prioriteit”, aldus Richard Weurding, directeur van het Verbond.

Daarentegen stelden enige tijd geleden het VVN en de SWOV dat uit diepgaand onderzoek is gebleken dat jaarlijks tientallen dodelijke slachtoffers van letselschade te betreuren zijn door het gebruik van de mobiele telefoon in de auto. Doordat men te vaak en te makkelijk afgeleid wordt van het verkeer, worden jaarlijks enkele honderden ongevallen veroorzaakt.

Meer controle

De politie moet weer meer de weg op om verkeersovertreders aan te pakken. Verkeersofficier Achilles Damen van het Openbaar Ministerie sluit zich met zijn pleidooi voor de NOS vanmorgen aan bij de oproep die de ANWB begin deze maand al deed. De bond had genoeg van al die onoplettende automobilisten die ongelukken en daarmee files veroorzaken. “Automobilisten bellen, lezen, scheren zich, tutten zich op en weet ik wat al niet”, zei directeur Frits van Bruggen. “Allemaal zaken waardoor de concentratie verslapt en er te pas en te onpas ongelukken gebeuren.”

Politie-porsches

Het is hoog tijd dat de politie-Porsches op de snelweg terugkeren, vindt de ANWB. Die kunnen strenger controleren op verkeersregels, waardoor er minder ongelukken ontstaan. Want de laatste tijd loopt het de spuigaten uit, vindt de bond.
“Iedereen doet maar wat op de snelweg, omdat men weet dat de pakkans te verwaarlozen is. Automobilisten bellen, lezen, scheren zich, tutten zich op en weet ik wat al niet. Allemaal zaken waardoor de concentratie verslapt en er te pas en onpas ongelukken ontstaan”, zei ANWB-directeur Frits van Bruggen in De Telegraaf. “Iedereen die wat vaker op de weg zit, weet precies wat ik bedoel en zal hetzelfde constateren.”