Een ongeluk op het werk met grote gevolgen

In de ene branche zal het risico op een ongeluk op het werk hoger zijn dan in een andere branche. Maar ook in bedrijfstakken waar het risico laag is, kan een bedrijfsongeluk plaatsvinden. Dit hoeft nog niet eens op de werkplek zelf plaats te vinden. Een verkeersongeval tijdens diensttijd kan ook onder een bedrijfsongeval geschaard worden. Het letsel dat u hierbij kunt oplopen, is divers. Zo kan er sprake zijn van slechts lichte verwondingen, maar ook ongevallen met zwaar letsel zijn geen uitzondering. Vaak is de werkgever aansprakelijk voor een ongeluk op het werk. Werknemers worden door de arbowetgeving goed beschermd. De werkgever is verplicht om de een veilige werkplek te creëren voor zijn werknemers.

Een schadevergoeding bij een ongeluk op het werk

Wanneer u door een ongeluk op het werk gewond bent geraakt, dan heeft u vaak het recht om de ontstane letselschade te claimen bij uw werkgever. Het is niet vreemd dat u wellicht enige schroom heeft om een schadevergoeding bij uw werkgever te claimen. Maar laat u zich door schroom niet weerhouden. U heeft namelijk wel buiten uw schuld te maken met allerlei kosten. Ook mentale schade die u als gevolg van het ongeluk heeft opgelopen, mag worden geclaimd. Meestal is een werkgever verzekerd voor schade voortvloeiend uit bedrijfsongevallen. Wel is het aan te raden om een letselschadespecialist als uw belangenbehartiger in de arm te nemen. Die helpt u bij de aansprakelijkstelling en het vaststellen van de schadevergoeding.  

letsel

Drost Letselschade als uw specialist na een ongeluk tijdens het werk

Een expert van Drost Letselschade kan uw belangen goed behartigen als u slachtoffer bent van een ongeluk tijdens het werk. Een bedrijfsongeval kan verstrekkende gevolgen voor u hebben. Mogelijk is er zelfs sprake van blijvende schade. Dit houdt ook in dat bij de berekening van uw schadevergoeding rekening moet worden gehouden met schadeposten, waarmee u in de toekomst nog te maken krijgt als gevolg van het bedrijfsongeval. De berekening van toekomstige schade kan lastig zijn. Laat het maken van die berekening daarom over aan ons professionele team van letselschadespecialisten.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op