Productaansprakelijkheid: Producent aansprakelijk
Een producent is aansprakelijk voor schade die door een gebrek in het product veroorzaakt wordt, mits de schade meer dan 500 euro is. Zo’n gebrek kan zijn het ontbreken van een veiligheidsvoorziening, een ondeugdelijke gebruiksaanwijzing, of het ontbreken van waarschuwingen op het product.

Productaansprakelijkheid geldt niet altijd

Productaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld niet als het product bij het verschijnen op de markt nog veilig was, maar later niet meer (bijvoorbeeld door bederf); het product oorspronkelijk niet was bestemd voor commerciële doelen, of de producent onmogelijk kon weten dat het product onveilig was. De aansprakelijkheid voor een product geldt ook niet voor onder meer gebouwen en diensten.

Productaansprakelijkheid bij import buiten EU

Als producten van buiten de EU worden geïmporteerd, wordt de importeur juridisch gezien als de producent. De aansprakelijkheid geldt overigens alleen voor importeurs, niet voor agenten.

Meer weten over productaansprakelijkheid?

[contactblok]

Hier vindt u meer over productaansprakelijkheid