Heeft u recht op smartengeld na een bedrijfsongeval?

Werkgevers hebben een grote verantwoordelijkheid als het over een veilige werkplek voor hun medewerkers gaat. Werknemers worden door wetgeving, waaronder de arbowetgeving, goed beschermd. Op grond van geldende wetgeving is de werkgever verplicht alles in het werk te stellen om de veiligheid van het personeel op de werkvloer te waarborgen. Dit wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd. De meeste werkgevers zullen de veiligheid goed in orde hebben, maar ook dan kan er alsnog een bedrijfsongeval plaatsvinden. Ook als de werkgever weinig te verwijten valt, is hij toch vaak aansprakelijk. Als u slachtoffer bent van een bedrijfsongeval, dan kunt u bij aansprakelijkheid van uw werkgever smartengeld voor het bedrijfsongeval bij de werkgever claimen.

Na een bedrijfsongeval smartengeld eisen met hulp van een letselschadespecialist

Wilt u na een bedrijfsongeval smartengeld eisen bij uw werkgever, dan moet u niet onderschatten wat hierbij komt kijken. Smartengeld betreft een vergoeding voor immateriële schade. Een vergoeding voor het u overkomen leed, de geleden (en eventueel nog te lijden) pijn en verdriet. Het bedrag van deze schadecomponent is niet eenvoudig om te berekenen. Wat is een reële vergoeding voor de mentale schade die u heeft opgelopen? Het kan zijn dat u slapeloze nachten heeft (gehad), kampt(e) met gevoelens van pijn, angst en verdriet of dat u zelfs psychische problemen aan het ongeval heeft overgehouden. Als u deze schade wilt claimen, dan moet u ook bewijzen dat deze klachten daadwerkelijk zijn ontstaan als gevolg van het bedrijfsongeval. Schakel (ook) daarvoor een letselschadespecialist in.

letsel

Drost Letselschade kan uw smartengeld na een bedrijfsongeval berekenen

U heeft waarschijnlijk niet de kennis in huis om de hoogte van uw smartengeld na een bedrijfsongeval te berekenen. Drost Letselschade heeft deze kennis wel en verzorgt voor u het berekenen van uw smartengeld. Daarvoor is vaak ook een goede onderbouwing nodig. Dat is iets waar de medische specialisten van het aan ons kantoor gelieerde medisch adviesbureau voor kunnen zorgen. Zij zijn onafhankelijk en behartigen enkel uw belang. Zo stellen wij samen met u de hoogte van uw smartengeld vast. Bij de afwikkeling van uw letselschadezaak is  die schadepost dan goed onderbouwd en gemotiveerd.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op