Eis uw vergoeding voor blijvend letsel na een arbeidsongeval op

Dat een arbeidsongeval grote impact op uw leven kan hebben, staat wel vast. De impact zal nog groter zijn als u blijvend letsel aan het arbeidsongeval overhoudt. Dit houdt in dat u de rest van uw leven met de gevolgen van het arbeidsongeval te maken zal hebben. In de meeste gevallen zal dit lichamelijk letsel zijn, omdat u misschien in een rolstoel belandt of blijft kampen met pijn. Maar u moet ook het geestelijke leed niet onderschatten. Het ongeval kan dusdanige impact hebben, dat u zelfs psychische klachten krijgt. Ook deze klachten zijn niet van de ene op de andere dag voorbij en kunnen u de rest van uw leven achtervolgen. Is uw werkgever aansprakelijk? Dan heeft u recht op een passende vergoeding voor blijvend letsel na een arbeidsongeval. Drost is de aangewezen partij om die vergoeding namens u te claimen.

Werkgever aansprakelijk voor vergoeding bij blijvend letsel na een arbeidsongeval

Vaak is de werkgever aansprakelijk voor blijvend letsel na een arbeidsongeval. De werkgever heeft namelijk de wettelijke verplichting om voor u als werknemer optimaal veilige werkomstandigheden te creëren. Dit is de zorgplicht die op de werkgever rust. Het komt overigens wel voor dat een werkgever onder deze aansprakelijkheid uit kan. Dit is bijvoorbeeld het geval als hij kan aantonen wél aan de zorgplicht te hebben voldaan, of dat het ongeval opzettelijk door de werknemer is veroorzaakt. Voor een vergoeding voor blijvend letsel na een arbeidsongeval moet de werkgever in de eerste plaats aansprakelijk worden gesteld. De hulp van een letselschadespecialist is hierbij eigenlijk onontbeerlijk. Als blijkt dat de werkgever aansprakelijk is, zijn voor u als slachtoffer aan onze dienstverlening per saldo geen kosten verbonden. Die kosten worden dan namelijk namens u verhaald op de aansprakelijke partij. In de wet is namelijk bepaald, dat de aansprakelijke partij ook verplicht is de kosten die u maakt voor het verhalen van uw letselschade te vergoeden.

letsel

Ga voor een vergoeding voor arbeidsongeval met blijvend letsel naar Drost Letselschade

Het berekenen van een vergoeding voor een arbeidsongeval met blijvend letsel is vrijwel altijd een complexe zaak. U doet er dan ook goed aan om hiervoor een expert van Drost Letselschade in te schakelen. Onze letselschadespecialisten  hebben ruime ervaring met de behandeling en afwikkeling van complexe letselschadezaken. Daarnaast beschikken wij, via het aan ons kantoor gelieerde medisch adviesbureau, over een deskundig team van medisch specialisten. Deze artsen zullen bij medische vraagstukken geraadpleegd worden. Bijvoorbeeld als er met de verzekeraar discussie is over de lichamelijke en/of geestelijke gevolgen van het u overkomen ongeval. Voor een eerste inventarisatie komen wij in principe zelfs bij u thuis, zodat wij daadwerkelijk kennis kunnen nemen van uw huidige leefsituatie. Op die manier kunnen wij de dagelijkse beperkingen in uw eigen leefomgeving, waar u door het letsel tegenaan loopt, ook beter in kaart brengen. Vertrouw op onze kennis en kunde en laat de regeling van uw letselschade aan ons over. Daarmee wordt u zelf ook zo veel mogelijk ontlast.

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op