+20.000 cliënten geholpen

Letselschade: aangezichtsletsel

Door een ongeval, zoals een ongeval op het werk of een verkeersongeluk, kunt u uw aangezicht beschadigen. Met aangezicht bedoelen we uw gezicht (ook wel gelaat genoemd). Is dit u overkomen en is iemand anders voor uw letsel verantwoordelijk? Dan is de kans erg groot dat u recht heeft op een letselschadevergoeding van de aansprakelijke tegenpartij. Dat is ook het geval als u op andere wijze door toedoen van een derde aangezichtsletsel hebt opgelopen. Bijvoorbeeld door een medische fout, een valpartij of een steekvlam.

aangezichtsletsel

Wat is aangezichtsletsel?

Aangezichtsletsel kan bestaan uit huidverwondingen, kneuzingen en/of botbreuken in het aangezicht of gelaat. Het aangezicht is het gebied van de onbehaarde hoofdhuid. Aan de boven- en zijkant begrenzen de haargrenzen uw aangezicht en aan de onderkant de kaaklijnen. In het aangezicht bevinden zich dus het voorhoofd, de ogen, de neus, mond en de boven- en onderkaak.

Het aangezicht is een kwetsbaar gebied. Daarom treedt bij ongevallen vaak aangezichtsletsel op. Verwondingen kunnen ook leiden tot cosmetische problemen. Het aangezicht heeft een aantal belangrijke openingen voor onze zintuigen en vitale functies. Daarom kunnen letsels aan het aangezicht leiden tot levensbedreigende problemen. Zo kan ernstig letsel aan het aangezicht een directe bedreiging vormen voor bijvoorbeeld de luchtwegen. Bij aangezichtsletsel moet men ook rekening houden met de mogelijkheid van ander hoofdletsel of hersenletsel.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Behandeling van aangezichtsletsel

Bij ernstig letsel aan het gelaat is specialistische medische hulp in het ziekenhuis nodig. Zo behandelt bijvoorbeeld een kaakchirurg de letsels aan het gebit en kaak. Afhankelijk van de ernst van het letsel vindt de behandeling plaats onder lokale verdoving of algehele narcose. Soms worden uitgebreide letsels behandelt in samenwerking met andere specialisten.
Het behandelen van cosmetische schade heeft op dat moment geen prioriteit. Pas in een latere fase van herstel kan aangezichtsletsel door middel van plastische chirurgie worden aangepakt. Helaas is ernstig aangezichtsletsel vaak niet met één operatie op te lossen. En in de meeste gevallen moet het slachtoffer er rekening mee houden dat aangezichtsletsel nooit helemaal weg gaat. Letsel aan uw gezicht of een litteken is vaak een permanente beschadiging.

Recht op schadevergoeding

Heeft u door een ongeval of ander voorval aangezichtsletsel opgelopen? En is iemand voor deze schade aansprakelijk? In dat geval kunt u een schadevergoeding eisen van uw tegenpartij. Dit kan een vergoeding zijn voor zowel uw materiële als uw immateriële schade. De vergoeding van uw immateriële schade wordt ook wel ‘smartengeld’ genoemd. Gelukkig hoeft u niet zelf uit te zoeken of u aanspraak kunt maken op een vergoeding van uw letselschade. Drost Letselschade doet dat namelijk graag voor u. Zo heeft u tijd om het ongeval te verwerken en te herstellen.
Met onze expertise helpen wij u graag met het claimen van een schadevergoeding voor uw letsel. Daarom bekijken we tijdens een vrijblijvend eerste gesprek wie er verantwoordelijk is voor uw letsel. Daarna bekijkt de letselschadejurist of deze persoon of partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade. Drost Letselschade zorgt voor een vakkundige afhandeling van uw letselschadezaak. Ons doel is een maximale schadevergoeding voor u. Alle kosten, inclusief de kosten van onze rechtsbijstand, worden verhaald op de schuldige partij. Onze hulp aan u kost u dus helemaal niets.

Heeft u vragen?

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen of wilt u uw letselschade melden? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, stuur een e-mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op