Heeft u cognitief letsel opgelopen door een verkeersongeval of bedrijfsongeval? En is een ander daarvoor verantwoordelijk? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding voor deze vorm van letselschade. Drost Letselschade berekent uw schade en dient uw schadeclaim in bij de veroorzaker van uw letsel. Wij wikkelen uw schade voor u af. Dat is in elk geval een hele zorg minder.

Cognitieve vaardigheden zeggen in hoeverre iemand in staat is kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Cognitieve schade is een vorm van hersenschade. Deze vorm van letselschade kan ontstaan na een ongeval.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Cognitieve schade

Cognitieve schade uit zich onder andere in:

  • geheugenproblemen.
  • taal- en spraakproblemen.
  • gedragsproblemen (zoals impulsiviteit, passiviteit en apathie, snel geïrriteerd zijn, egocentrisme, gebrek aan flexibiliteit en planningsproblemen, terwijl van dergelijke problemen eerder geen sprake was).
  • problemen met het uitvoeren van complexe handelingen.

Als iemand aan een hersenbeschadiging cognitieve problemen overhoudt, heeft dat grote invloed op zijn verdere leven. Bij een hersenbeschadiging kunnen emotionele en fysieke problemen optreden. Ook (andere) gedragsveranderingen zijn niet ongebruikelijk.

 

cognitieve schade

Schadevergoeding bij cognitieve schade

Van cognitieve schade zult u waarschijnlijk uw hele leven last ondervinden. Misschien kunt u uw dagelijkse werk niet meer uitvoeren. Ook kunt u vanwege uw beperkingen moeilijkheden ervaren in het sociale en maatschappelijke leven.

Een schadevergoeding kan uw letsel en leed niet volledig compenseren. Toch is het verstandig vergoeding voor uw letselschade te claimen. Is iemand anders aansprakelijk voor uw schade? Dan heeft u in principe recht op een financiële compensatie. Een vergoeding voor uw materiële schade, maar ook een vergoeding voor het door u geleden leed (smartengeld).

Drost Letselschade is er voor u! U hoeft zich over de afwikkeling van uw schade dus geen zorgen te maken. Met de hulp van een expert van Drost Letselschade verzekert u zich van een optimale vergoeding voor alle schadeposten. En dat in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij is ook verplicht om de kosten van rechtsbijstand te vergoeden.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op