cognitieve schade

Hebt u cognitief letsel opgelopen door een verkeers- of bedrijfsongeval? En is een ander daarvoor verantwoordelijk? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk recht op een schadevergoeding voor deze vorm van letselschade. Drost Letselschade berekent uw schade en dient uw schadeclaim in bij de veroorzaker van uw letsel. Drost wikkelt uw schade voor u af. Dat is in elk geval een hele zorg minder.

Cognitieve vaardigheden zeggen in hoeverre iemand in staat is kennis en informatie op te nemen en te verwerken. Cognitieve schade is een vorm van hersenschade.

Vertel ons wat er is gebeurd. Neem contact op voor vrijblijvend advies.

Wilt u meer weten over wat wij juridisch gezien kunnen doen om uw letselschade te verhalen? Neem dan contact op met een specialist van Drost Letselschade via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300

Cognitieve schade

Cognitieve schade uit zich onder andere in:

  • geheugenproblemen;
  • taal- en spraakproblemen;
  • gedragsproblemen (zoals bijvoorbeeld impulsiviteit, passiviteit en apathie, snel geïrriteerd zijn, egocentrisme, gebrek aan flexibiliteit en planningsproblemen, terwijl van dergelijke problemen eerder geen sprake was);
  • problemen met het uitvoeren van complexe handelingen.

Wanneer iemand aan een hersenbeschadiging cognitieve problemen overhoudt, heeft dat grote invloed op zijn verdere leven. Bij een hersenbeschadiging kunnen verder ook emotionele en fysieke problemen optreden. Ook (andere) gedragsveranderingen zijn niet ongebruikelijk. Zie ook onze informatie onder hersenletsel.

 

cognitieve schade

Schadevergoeding cognitieve schade

Van cognitieve schade zult u waarschijnlijk uw hele leven last ondervinden. Misschien kunt u uw dagelijkse werk niet meer uitvoeren. Ook kunt u in het sociale en maatschappelijke leven last ondervinden van uw beperkingen.

Een schadevergoeding kan uw letsel en leed niet volledig compenseren. Toch is het verstandig vergoeding voor uw letselschade te claimen. Is iemand anders aansprakelijk voor uw schade? Dan heeft u in principe recht op een financiële compensatie. Een vergoeding voor uw materiële schade, maar ook een vergoeding voor het door u geleden leed (smartengeld).

Drost Letselschade is er voor u! Zodat u zich over de afwikkeling van uw schade geen zorgen meer hoeft te maken. Met de hulp van een expert van Drost verzekert u zich van een optimale vergoeding voor alle schadeposten. En dat in principe zonder kosten. Want de aansprakelijke partij moet ook verplicht de kosten van rechtsbijstand te vergoeden.

Wilt u meer weten over letselschade?

  • Succespercentage van 98%
  • Persoonlijke en professionele hulp
  • Ruim 30 jaar ervaring