Een aandoening aan longen en luchtwegen is bijzonder vervelend. Denk bijvoorbeeld aan longtuberculose of longkanker. Ook door een ongeval in het verkeer of door uw werk kan schade aan uw longen ontstaan. Heeft u schade aan uw longen opgelopen? En is iemand anders daarvoor verantwoordelijk? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op schadevergoeding.

longschade

Longschade is een breed begrip. Het gaat bij longschade om schade aan de longen, aan het longweefsel, het longvlies, de bronchiën of de luchtwegen. Longschade kan inwendig zijn, zoals bij voorbeeld een klaplong. Ook uitwendige schade aan de longen is mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een geperforeerde long. Daarnaast kan door inademing van hete/schadelijke dampen of gassen, schade aan de longen ontstaan. Als door de schade de ademhaling belemmerd wordt, kan schade aan de longen levensbedreigend zijn. Schade aan de longen kan ook zorgen voor verstoringen aan de vitale organen (hart en hersenen). Dit gebeurt wanneer er geen goede zuurstofopname van het bloed via de longen mogelijk is.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Longschade door ongeval

Door een ongeluk kunt u letsel aan uw longen oplopen. Dat letsel kan een lange, vervelende nasleep hebben. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel, en dus voor uw letselschade, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Wilt u weten of u in uw situatie ook recht heeft op een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met een deskundige letselschade-expert van Drost Letselschade.
Als een ander aansprakelijk is voor uw schade, betaalt u niks voor onze juridische hulp. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand. Wij zorgen dat u een optimale schadevergoeding krijgt. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan en kunt u zich richten op uw herstel.

 

longschadeLongschade door schadelijke stoffen

Longschade of longletsel kan ontstaan door (langdurige) blootstelling aan schadelijke stoffen. Door het onbewust en/of ongewild inademen van schadelijke stoffen kan levensbedreigende schade aan de longen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn asbestkanker of asbestose, longfibrose, OPS of COPD. Ook andere longaandoeningen kunnen door inademing van schadelijke stoffen ontstaan. Fijnstof, kwartstof/steenstof, roetstof, meelstof, zaagsel- en slijpselstof, tonerstof (van de printer), chroom-6, schimmels, bacteriën en schadelijke vezeldeeltjes (zoals bij asbest, glaswol en steenwol) kunnen uw longen aantasten. Ook aantasting door vluchtige chemische stoffen, etherische stoffen, toxines, hete of giftige gassen en dergelijke is mogelijk.

 

Verplichtingen werkgever

Bent u op uw werk (langdurig) blootgesteld aan deze schadelijke stoffen? En heeft u daardoor longschade opgelopen? Dan is uw werkgever waarschijnlijk aansprakelijk voor de schade aan uw longen (en de verdere gevolgen daarvan). Op grond van artikel 7: 658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht te zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek/arbeidssituatie voor zijn werknemers. Ook is de werkgever verplicht erop te letten dat veiligheidsvoorschriften wel worden opgevolgd door de werknemers. Als de werkgever aan deze verplichtingen heeft voldaan, is er in beginsel geen sprake van aansprakelijkheid. De werkgever heeft dan namelijk aan de op hem rustende zorgplicht voldaan.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.