Een aandoening aan longen en luchtwegen is bijzonder vervelend. Denk bijvoorbeeld aan longtuberculose of longkanker. Ook door een ongeval in het verkeer of door uw werk kan schade aan uw longen ontstaan. Heeft u schade aan uw longen opgelopen? En is iemand anders daarvoor verantwoordelijk? Dan kunt u hoogstwaarschijnlijk aanspraak maken op schadevergoeding.

longschade

Longschade is een breed begrip. Het gaat bij longschade om schade aan de longen, aan het longweefsel, het longvlies, de bronchiën of de luchtwegen. Longschade kan inwendig zijn, zoals bij voorbeeld een klaplong. Ook uitwendige schade aan de longen is mogelijk. Bijvoorbeeld als er sprake is van een geperforeerde long. Daarnaast kan door inademing van hete/schadelijke dampen of gassen, schade aan de longen ontstaan. Als door de schade de ademhaling belemmerd wordt, kan schade aan de longen levensbedreigend zijn. Schade aan de longen kan ook zorgen voor verstoringen aan de vitale organen (hart en hersenen). Dit gebeurt wanneer er geen goede zuurstofopname van het bloed via de longen mogelijk is.

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Longschade door ongeval

Door een ongeluk kunt u letsel aan uw longen oplopen. Dat letsel kan een lange, vervelende nasleep hebben. Als iemand anders aansprakelijk is voor uw letsel, en dus voor uw letselschade, dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Wilt u weten of u in uw situatie ook recht heeft op een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met een deskundige letselschade-expert van Drost Letselschade.
Als een ander aansprakelijk is voor uw schade, betaalt u niks voor onze juridische hulp. De aansprakelijke partij moet namelijk niet alleen uw schade vergoeden, maar ook de kosten van rechtsbijstand. Wij zorgen dat u een optimale schadevergoeding krijgt. Zo komt u niet voor onverwachte kosten te staan en kunt u zich richten op uw herstel.

 

longschadeLongschade door schadelijke stoffen

Longschade of longletsel kan ontstaan door (langdurige) blootstelling aan schadelijke stoffen. Door het onbewust en/of ongewild inademen van schadelijke stoffen kan levensbedreigende schade aan de longen ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn asbestkanker of asbestose, longfibrose, OPS of COPD. Ook andere longaandoeningen kunnen door inademing van schadelijke stoffen ontstaan. Fijnstof, kwartstof/steenstof, roetstof, meelstof, zaagsel- en slijpselstof, tonerstof (van de printer), chroom-6, schimmels, bacteriën en schadelijke vezeldeeltjes (zoals bij asbest, glaswol en steenwol) kunnen uw longen aantasten. Ook aantasting door vluchtige chemische stoffen, etherische stoffen, toxines, hete of giftige gassen en dergelijke is mogelijk.

 

Verplichtingen werkgever

Bent u op uw werk (langdurig) blootgesteld aan deze schadelijke stoffen? En heeft u daardoor longschade opgelopen? Dan is uw werkgever waarschijnlijk aansprakelijk voor de schade aan uw longen (en de verdere gevolgen daarvan). Op grond van artikel 7: 658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verplicht te zorgen voor een zo veilig en gezond mogelijke werkplek/arbeidssituatie voor zijn werknemers. Ook is de werkgever verplicht erop te letten dat veiligheidsvoorschriften wel worden opgevolgd door de werknemers. Als de werkgever aan deze verplichtingen heeft voldaan, is er in beginsel geen sprake van aansprakelijkheid. De werkgever heeft dan namelijk aan de op hem rustende zorgplicht voldaan.

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!