Als een tand afbreekt, los komt te staan of uit de mond raakt, spreken we van tandletsel. Dit letsel kan worden veroorzaakt door een ongeval in het verkeer of een bedrijfsongeval. Maar ook door het op andere wijze heftig in aanraking komen met iets of iemand. Voor dit tandletsel wilt u iemand anders aansprakelijk stellen. U meent recht te hebben op een schadevergoeding. Informeer dan bij dé letselschade specialist naar de mogelijkheden tot het verhalen van uw letselschade. Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met Drost Letselschade te Hengelo!

 

tandletselBehandeling tandletsel

Wanneer de tand (of een deel daarvan) uit de mond gevallen is, mogen de tand en de wortel niet uitdrogen. Het is daarom belangrijk dat de tand zo snel mogelijk bij de tandarts komt. Raap de tand op bij de kroon en raak de wortel dus niet aan. Doe de tand zo snel mogelijk in een bakje met melk of speeksel (als het niet anders kan in water). Zelfs het bewaren van de tand in de mond is beter, dan dat hij uitdroogt in de open lucht! Als de tand langer dan een half uur droog is geweest, kan hij nauwelijks nog met succes worden teruggeplaatst. Vandaar de noodzakelijke spoedactie! De tandarts kan bepalen of de tand of het tanddeel nog terug geplaatst en vastgezet kan worden. Ook als de tand is beschadigd of gebroken, zijn er mogelijkheden om deze schade te herstellen. Wanneer het tandvlees is gescheurd en u naast het tandletsel ook een kaakfractuur heeft, zal behandeling van dit gebitsletsel meestal door een kaakchirurg gedaan moeten worden.

 

Schadevergoeding

Het behandelen van tandletsel kan een kortlopende zaak zijn, maar kan ook maandenlange nazorg en controle vergen. Naast de directe materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Als iemand anders aansprakelijk is voor het letsel, hebt u recht op een schadevergoeding. De vergoeding van immateriële schade noemen we ‘smartengeld’. Ook met letsel dat veroorzaakt is door aanwijsbare medische fouten van bijvoorbeeld een tandarts kan een specialist helpen. Het claimen van uw schadevergoeding kunt u het beste doen in samenwerking met een letselschadespecialist. Een eerste oriënterend gesprek hierover kost u niets!

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Tandletsel en tandartsvergoeding

Denk niet dat het hebben van een tandartsverzekering een garantie is dat alle kosten van uw tandletsel worden vergoed! Immateriële schade door uw tand(en)beschadiging valt namelijk meestal buiten het verzekeringspakket. Wij adviseren u daarom dan ook om in het geval van tandletsel of ander gebitsletsel zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkend letselschade-specialist. Een expert van Drost Letselschade wil u graag bijstaan bij het verkrijgen van een optimale schadevergoeding. Wij nemen dan de onderhandelingen met uw eigen verzekering en die van de tegenpartij voor onze rekening. Dat is voor u dan al een hele zorg minder!

Om u een indruk te geven hoe de kosten kunnen oplopen bij letselschade aan één of meer tanden, noemen we hier een aantal tandheelkundige behandelingen: Uw tand is weliswaar teruggezet, maar zal later toch vaker door uw tandarts behandeld moeten worden. Of uw tand zal een kroon moeten hebben (en wellicht zal die kroon later nog wel eens vervangen moeten worden). Of in plaats van uw eigen tand krijgt u een implantaat (en hoelang zal die probleemloos meegaan?). Daarnaast zijn er de kosten voor pijnbestrijding en eventuele mondhygiëne. De totale tandtechnische kosten bij het behandelen van de schade aan een (of meer) tanden zal al gauw in de duizenden euro’s lopen. Bij een schaderegeling zullen al die kosten meegenomen moeten worden.

 

Meer informatie over gebits- en tandletsel vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Wat is letselschade?

Letterlijk genomen betekent letsel een beschadiging aan het lichaam die voor klachten zorgt. Veel mensen denken dan aan open wonden en botbreuken, maar letselschade is meer dan dat. Ook niet direct zichtbare verwondingen, zoals bijvoorbeeld een whiplash of een rsi-klacht kunnen voor lichamelijke beperkingen zorgen. Wij gebruiken het woord letselschade als verzamelterm voor zowel lichamelijke als psychische schade. En dan bedoelen we schade waarvoor iemand anders dan uzelf aansprakelijk is.

Welke schade krijg ik vergoed?

In het geval van letselschade kunt u onder meer denken aan vergoeding van de navolgende schade. Bijvoorbeeld gemaakte kosten van uw revalidatie, uw huishoudelijke hulp, eigen risico van uw verzekering, schade aan kleding, vervoersmiddelen en persoonlijke bezittingen, smartengeld vanwege pijn, gederfde levensvreugde, reiskosten naar artsen en therapeuten en compensatie voor het verlies van arbeidsvermogen. Voor meer kijk hier... Mocht u twijfels hebben kunt u uiteraard altijd met ons contact opnemen.

Kom ik in aanmerking voor een schadevergoeding?

Uw recht op schadevergoeding is afhankelijk van het ongeval dat u heeft gehad en wie het ongeval veroorzaakt heeft. Ook de datum van het ongeval, in combinatie met de datum waarop u wist dat u schade leed, is van belang. Dit met het oog op de verjaring. De toedracht van het ongeval en de aard van uw letsel zijn ook van belang, er kan namelijk discussie ontstaan over het antwoord op de vraag, of uw schade wel ongevalsgevolg is. De experts van Drost Letselschade helpen u graag om uit te zoeken of u recht heeft op een schadevergoeding.

Kan mijn zaak verjaren?

Ja, dat kan! De verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat u bekend bent met het feit dat u schade heeft geleden en u weet wie de veroorzaker is. Het is dus erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt die verjaring voor u voorkomt. Als de verjaringstermijn is verstreken en er dus sprake is van verjaring, kunt u in principe geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. U kunt over het algemeen tot 5 jaar na het ontstaan van het letsel om een schadevergoeding vragen. Soms is de verjaringstermijn beduidend korter: een WAM-verzekeraar kunt u maar tot 3 jaar na het ongeval aanspreken. Vraag dus altijd tijdig om advies om het verjaren van uw schadeclaim te voorkomen.

Ik heb een rechtsbijstandverzekering, is dat niet genoeg?

Vaak is een letselschadezaak een langdurig traject, zeker bij blijvend letsel. U zult over een lange adem moeten beschikken om te krijgen waar u recht op heeft. U verdient daarom een gespecialiseerde belangenbehartiger die over doorzettingsvermogen beschikt. Dit om voor u het meest optimale resultaat te behalen. De experts van Drost Letselschade zijn die doorzetters met kennis van zaken. Onze werkwijze leidt tot een goed en rechtvaardig resultaat. Ook komt het soms voor dat u voor rechtsbijstand bent verzekerd bij dezelfde verzekeraar als de verzekeraar die de aansprakelijkheid voor uw schade dekt.

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschaden worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege de fatsoenlijke manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van uw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij u in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Dat kan. Echter vragen wij voor een second opinion een vast bedrag van maximaal € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Deze kosten kunnen vaak worden verhaald, zodat u ze feitelijk niet hoeft te betalen. Vraagt u ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat u uw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt, dan zullen de kosten van de second opinion door ons bij de aansprakelijke partij in rekening worden gebracht.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. De diensten van Drost zijn daardoor kosteloos voor u. Als er bij uitzondering toch kosten bij u in rekening worden gebracht zal dat altijd vooraf met u worden besproken.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat u heeft moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding en is dus, naast materiële schadevergoeding, onderdeel van de gehele schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een eerste advies bespreken wij met u wat er gebeurd is. Ook kijken we of u recht heeft op een vergoeding van uw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of u recht heeft op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn dan vragen we eerst meer informatie op. Daarna maken we een inschatting van uw mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij u tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. In een persoonlijk gesprek nemen we alles met u door. Zodat u weet waar u aan toe bent en u niet voor verrassingen komt te staan. Vaak zal dit persoonlijke gesprek bij u thuis plaatsvinden met één van onze experts.

Letselschade opgelopen?

Plan kosteloos een afspraak of neem contact op