Als een tand afbreekt, los komt te staan of uit de mond raakt, spreken we van tandletsel. Dit letsel kan worden veroorzaakt door een ongeval in het verkeer of een bedrijfsongeval. Maar ook door het op andere wijze heftig in aanraking komen met iets of iemand. Voor dit tandletsel wilt u iemand anders aansprakelijk stellen. U meent recht te hebben op een schadevergoeding. Informeer dan bij dé letselschade specialist naar de mogelijkheden tot het verhalen van uw letselschade. Neem vrijblijvend en kosteloos contact op met Drost Letselschade te Hengelo!

 

tandletselBehandeling tandletsel

Wanneer de tand (of een deel daarvan) uit de mond gevallen is, mogen de tand en de wortel niet uitdrogen. Het is daarom belangrijk dat de tand zo snel mogelijk bij de tandarts komt. Raap de tand op bij de kroon en raak de wortel dus niet aan. Doe de tand zo snel mogelijk in een bakje met melk of speeksel (als het niet anders kan in water). Zelfs het bewaren van de tand in de mond is beter, dan dat hij uitdroogt in de open lucht! Als de tand langer dan een half uur droog is geweest, kan hij nauwelijks nog met succes worden teruggeplaatst. Vandaar de noodzakelijke spoedactie! De tandarts kan bepalen of de tand of het tanddeel nog terug geplaatst en vastgezet kan worden. Ook als de tand is beschadigd of gebroken, zijn er mogelijkheden om deze schade te herstellen. Wanneer het tandvlees is gescheurd en u naast het tandletsel ook een kaakfractuur heeft, zal behandeling van dit gebitsletsel meestal door een kaakchirurg gedaan moeten worden.

 

Schadevergoeding

Het behandelen van tandletsel kan een kortlopende zaak zijn, maar kan ook maandenlange nazorg en controle vergen. Naast de directe materiële schade kan er ook sprake zijn van immateriële schade. Als iemand anders aansprakelijk is voor het letsel, hebt u recht op een schadevergoeding. De vergoeding van immateriële schade noemen we ‘smartengeld’. Ook met letsel dat veroorzaakt is door aanwijsbare medische fouten van bijvoorbeeld een tandarts kan een specialist helpen. Het claimen van uw schadevergoeding kunt u het beste doen in samenwerking met een letselschadespecialist. Een eerste oriënterend gesprek hierover kost u niets!

Letselschade opgelopen?Plan kosteloos een afspraak of neem contact op.

Tandletsel en tandartsvergoeding

Denk niet dat het hebben van een tandartsverzekering een garantie is dat alle kosten van uw tandletsel worden vergoed! Immateriële schade door uw tand(en)beschadiging valt namelijk meestal buiten het verzekeringspakket. Wij adviseren u daarom dan ook om in het geval van tandletsel of ander gebitsletsel zo snel mogelijk contact op te nemen met een erkend letselschade-specialist. Een expert van Drost Letselschade wil u graag bijstaan bij het verkrijgen van een optimale schadevergoeding. Wij nemen dan de onderhandelingen met uw eigen verzekering en die van de tegenpartij voor onze rekening. Dat is voor u dan al een hele zorg minder!

Om u een indruk te geven hoe de kosten kunnen oplopen bij letselschade aan één of meer tanden, noemen we hier een aantal tandheelkundige behandelingen: Uw tand is weliswaar teruggezet, maar zal later toch vaker door uw tandarts behandeld moeten worden. Of uw tand zal een kroon moeten hebben (en wellicht zal die kroon later nog wel eens vervangen moeten worden). Of in plaats van uw eigen tand krijgt u een implantaat (en hoelang zal die probleemloos meegaan?). Daarnaast zijn er de kosten voor pijnbestrijding en eventuele mondhygiëne. De totale tandtechnische kosten bij het behandelen van de schade aan een (of meer) tanden zal al gauw in de duizenden euro’s lopen. Bij een schaderegeling zullen al die kosten meegenomen moeten worden.

 

Meer informatie over gebits- en tandletsel vindt u hier.

Veelgestelde vragen

Waarom zou ik een letselschade-expert van Drost inschakelen?

Onze letselschade-experts mogen met recht 'experts' op het gebied van letselschade worden genoemd. Niet alleen vanwege hun ruime juridische kennis en ervaring, maar ook vanwege hun manier van werken. Al onze letselschade-experts zijn als Register-Expert ingeschreven in het register van het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) en/of lid van het Nederlands Instituut van Schaderegelaars (NIS). Ook houden wij ons aan de Gedragscode Behandeling Letselschade van Stichting De Letselschade Raad. Die gedragscode biedt waarborgen voor een nette behandeling van jouw letselschadezaak. Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, transparantie en betrokkenheid. Dit blijkt ook uit het feit dat wij je in de regel thuis komen bezoeken na een ongeval om de schade te inventariseren.

Kan ik een aanbod van de verzekeraar bij Drost laten toetsen?

Jazeker, kan dat. Een second opinion wordt uitgevoerd op basis van ons uurtarief, te vermeerderen met BTW en 6% kantoorkosten. Over het algemeen zullen de kosten voor een second opinion beperkt blijven tot ongeveer € 1.250,00 (excl. kantoorkosten en BTW). Soms is een zaak echter dermate complex en omvangrijk, dat aan de second opinion (veel) meer tijd zal moeten worden besteed.

De kosten van de second opinion kunnen mogelijk worden verhaald, zodat je ze dan per saldo niet hoeft te betalen. Vraag je ons om een second opinion en leidt het door ons uitgebrachte advies ertoe, dat je jouw dossier ter verdere behandeling aan ons overdraagt? Dan zullen wij ons uiterste best doen om de kosten van de second opinion te verhalen op de aansprakelijke partij.

Kan ik wel een letselschade-expert betalen?

Wij verhalen de kosten van onze dienstverlening op de voor het letsel aansprakelijke partij. Bij erkenning van aansprakelijkheid zijn de diensten van Drost daardoor voor jou als slachtoffer kosteloos. Als er bij uitzondering toch kosten moeten worden gemaakt die (in ieder geval in eerste instantie) voor jouw rekening zullen komen, dan zal dat altijd vooraf met je worden besproken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als blijkt dat er in jouw zaak moeten worden geprocedeerd. Overigens komen gerechtelijke procedures in letselschadezaken amper voor. Maar sowieso geen zorgen: je zult niet met kosten worden geconfronteerd waar je van tevoren geen weet van had.

Is smartengeld hetzelfde als een schadevergoeding?

Smartengeld is een vergoeding voor alle pijn en al het leed dat je als gevolg van het opgelopen letsel hebt moeten doorstaan. Smartengeld (ook wel eens 'verkeerd' geschreven als smartegeld) is een zogenaamde immateriële schadevergoeding. Deze schadepost is, naast de materiële schadevergoeding, onderdeel van de totale schadevergoeding.

Wat krijg ik bij een gratis eerste advies bij Drost Letselschade?

Bij een gratis eerste advies bespreken wij met jou wat er gebeurd is. Daarbij kijken we of je recht hebt op een vergoeding van jouw schade. Soms is er meer informatie nodig om te kunnen beoordelen of je recht hebt op een schadevergoeding. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst meer informatie op. Of we vragen jou om meer informatie aan te leveren. Daarna maken we een inschatting van de mogelijkheden voor een succesvolle schadevordering. Ook vertellen wij je tijdens onze eerste kennismaking hoe het zit met de kosten van onze deskundige begeleiding. Daarover kunnen we overigens duidelijk zijn: bij erkenning van de aansprakelijkheid komen de kosten van onze dienstverlening voor rekening van de aansprakelijke partij. Die kosten verhalen wij dan op die partij en als slachtoffer kost onze inschakeling je dan dus niets.

Als je besluit je belangen verder door ons te laten behartigen, zal meest van tijd een persoonlijk gesprek bij jou thuis worden ingepland. Tijdens dat gesprek neemt één van onze letselschade experts dan alles wat het ongeval en onze dienstverlening betreft met je door. Zodat je weet waar je aan toe bent en je niet voor verrassingen komt te staan. Doordat het gesprek met één van onze experts bij jou thuis plaatsvindt, krijgen we ook meteen een goed beeld van de impact van jouw letselschade op jouw dagelijks leven.

Drost Letselschade: jouw letsel, onze zorg!

Letselschade opgelopen?Doe de letselschadetest of neem vrijblijvend contact op