Nekklachten na een ongeval? Dien een claim voor schadevergoeding in

Nekklachten na een ongeval ontstaan vooral na kop-staartbotsingen. Dit zijn ongevallen waarbij de bestuurder van een auto op de voorganger botst. Door de harde klap van achteren, wordt uw hoofd hard naar achteren en voren geslingerd. Deze onverwachte schok kan grote gevolgen voor uw nek, schouders en rug hebben. Zenuwen kunnen bekneld raken, waardoor u pijn in uw nek en schouders krijgt met soms zelfs uitstraling naar de rug en soms ook naar uw armen en handen. Bij een kop-staartbotsing bent u in de meeste gevallen niet schuldig. Drost Letselschade kan voor u de bestuurder die bij u achterop is gereden, en die wél schuldig is aan het ongeval, meest van tijd met succes aansprakelijk stellen voor de door u opgelopen nekklachten na het ongeval. Daarna wikkelen wij uw letselschade voor u af. Bij nekklachten na een ongeval kan dat een langdurig traject zijn, omdat vaak pas na verloop van lange tijd de totale impact van het ongeval en het opgelopen letsel duidelijk wordt. Pas als een medische eindtoestand is bereikt, kan uw schadezaak met nekklachten na een ongeval definitief worden afgewikkeld. In de tussentijd zorgt uw expert van Drost ervoor, dat u voorschotten van de verzekeraar op uw schade ontvangt. Zodat u gedurende de looptijd van uw letselschadezaak niet in de financiële problemen raakt.

Schakel voor nekklachten na een ongeval een betrouwbare letselschadespecialist in

Heeft u nekklachten na een ongeval? Als u geluk heeft, trekt de pijn na verloop van tijd vanzelf weg. Maar niet zelden blijft iemand hier last van houden. Er kan dan mogelijk sprake zijn van een whiplash. Het is bekend dat de klachten van een whiplash langdurig kunnen aanhouden en soms zelfs helemaal niet meer genezen. In dat laatste geval is dan sprake van onherstelbare schade. Ingeval van nekklachten na een ongeval, moet u meteen, binnen 48 uur, na het ongeval een bezoek aan uw huisarts brengen en uw nekklachten melden. Dat is belangrijk. Daarmee kunt u later aantonen, dat de klachten meteen na het ongeval zijn ontstaan. Wat u verder vooral na een ongeval moet doen, is Drost Letselschade inschakelen. Als u niet schuldig bent aan het ongeval, maar een ander wel, dan is deze andere partij bijna altijd aansprakelijk voor de gevolgen van het u overkomen ongeval. Onze specialisten worden in hun dagelijks werk bijgestaan door een team van medisch adviseurs. Uw specialist van Drost Letselschade houdt zich bezig met de juridische kant van uw letselschadezaak. Voor de medische kant van uw schade wordt advies ingewonnen bij een eigen medisch adviseur. Deze adviseert over de impact van uw nekklachten en laat zich uit over de vraag in hoeverre u nekklachten heeft en houdt als gevolg van het ongeval. Daarbij moeten we vermelden dat onze artsen enkel de belangen van slachtoffers behartigen en niet van verzekeraars. Bij ons krijgt u dus altijd betrouwbaar en onafhankelijk medisch advies, waarmee wij de hoogte van de u toekomende schadevergoeding kunnen bepalen en een vordering tot vergoeding van die schade kunnen indienen bij de voor uw letsel aansprakelijke partij.

letsel

Neem contact met Drost Letselschade op bij last van de nek na een ongeval

Heeft u last van de nek na een ongeval? Dit is normaal na een ongeval. U doet er verstandig aan bij nekklachten na een ongeval meteen na het ongeval uw huisarts te bezoeken. Zo wordt de aanwezigheid van die klachten meteen vastgelegd en dat kan in een later stadium belangrijk zijn. Bij nekklachten na een ongeval doet u er ook verstandig aan om contact op te nemen met Drost Letselschade. Als een ander verantwoordelijk is voor het u overkomen ongeval, hebt u vrijwel altijd recht op vergoeding van uw letselschade. Ook als uw klachten gering zijn. Maar zeker als blijkt dat uw nekklachten ernstig zijn, wordt het tijd om Drost Letselschade in te schakelen. Drost stelt de wederpartij aansprakelijk, berekent de hoogte van uw schadevergoeding, houdt ondertussen de verjaringstermijn in de gaten en zorgt voor een correcte afwikkeling van uw letselschadezaak. Drost Letselschade: uw letsel, onze zorg!

Heeft u letselschade? Neem contact met ons op. Bel gratis 0800-2490300, mail naar info@drost.nl of vul het contactformulier in.

Wilt u meer weten over letselschade?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.