Het aantal mensen dat in het verkeer om het leven is gekomen, is vorig jaar opnieuw licht gestegen. In 2016 overleden 629 mensen, acht meer dan in 2015. Dat bleek dinsdag uit gegevens van het CBS. In 2015 werd al een lichte stijging gemeld: ten opzichte van 2014 kwamen toen 51 meer mensen om het leven in het verkeer. Nederland daalde vorige jaar in de lijst met verkeersveilige Europese landen naar een vierde plaats. De relatief gevaarlijkste weggebruikers zijn jonge twintigers en tachtigplussers, bleek uit onderzoek van VVN.

Onder autobestuurders vielen in 2016 naar verhouding de meeste slachtoffers (30 procent), vooral onder automobilisten tussen de 18 en 25 jaar en boven de 75 jaar. 231 inzittenden van personenauto’s kwamen om het leven, van wie 186 achter het stuur zaten en 45 passagier waren. Onder fietsers vielen 189 dodelijke slachtoffers en onder voetgangers 51.

Verder kwamen 45 motorrijders, 41 brom- en snorfietsers, 38 scootmobielrijders, 23 mensen in bestelauto’s, zes mensen in een vrachtwagen en drie mensen in een brommobiel om het leven. Twee verkeersdoden vallen in de categorie overig of onbekend. In de spitstijden tussen 7.00 en 9.00 uur en tussen 16.00 en 18.00 uur komen de meeste automobilisten om bij een ongeluk. In Noord-Brabant en Gelderland vielen de afgelopen vijf jaar de meeste slachtoffers onder automobilisten. In Flevoland, Zeeland en Utrecht was dat aantal het laagst.

Senioren

Uit de cijfers van het  CBS blijkt ook, dat het aantal bejaarden dat omgekomen is in het verkeer aan het toenemen is. Afgelopen jaar waren dat er 303 waarvan er 135 zelfs van boven de 80 jaar. Van de senioren kwamen er relatief weinig om met de auto, vaker zijn ze lopend of op de (elektrische) fiets slachtoffer in het verkeer. Dat er zo veel ouderen betrokken zijn bij ongevallen is volgens het wetenschappelijk verkeersinstituut SWOV eenvoudig te verklaren. Het reactievermogen wordt op hoge leeftijd nu eenmaal rap minder. Evenals de zintuigen en het bewegingsapparaat. En ouderen zijn nu eenmaal brozer dan jonge twintigers. ,,Ze veroorzaken niet per se meer ongevallen. Maar als ze een ongeval krijgen, hebben ze ook vaker ernstige verwondingen,” aldus Willem Vlakveld van de SWOV.
Ook de belangenorganisatie voor senioren ANBO maakt zich al langer zorgen over het stijgend aantal oudere slachtoffers in het verkeer

Telefoon

Veilig Verkeer Nederland ziet het rijden onder invloed en het gebruiken van de smartphone achter het stuur als de grootste boosdoeners. Directeur Felix Cohen van VVN zegt niet verbaasd te zijn over de nieuwe lichte stijging van het aantal verkeersdoden. “Zolang er niets gedaan wordt aan de oorzaken zal deze lijn doorzetten.” Hij pleit voor nog meer actie om mensen ervan te doordringen dat ze niet meer met hun telefoon bezig zijn tijdens het rijden. “Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet.” Nederland daalde vorige jaar in de lijst met verkeersveilige Europese landen, naar een vierde plaats. De relatief gevaarlijkste weggebruikers zijn jonge twintigers en tachtigplussers, bleek ook uit dat onderzoek.

Meer handhaving

Twee weken geleden deden 32 organisaties, waaronder VVN, de ANWB, de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) en het Verbond van Verzekeraars, een dringend beroep op de politiek om verkeersveiligheid nationale prioriteit te geven. Alleen zo zou een einde kunnen worden gemaakt aan het stijgende aantal verkeersslachtoffers. Dat zou moeten gebeuren via een aantal speerpunten, waarvan meer handhaving in het verkeer  er één is. Volgens de betrokken organisaties zou dat alleen al leiden tot 70 tot 90 verkeersdoden minder per jaar. Het Verbond van Verzekeraars had vorig jaar al een ‘Deltaplan’ opgesteld om de verkeersveiligheid in Nederland weer te vergroten. Zij dringen er bij het volgende kabinet op aan deze suggesties mee te nemen in de prioriteitenlijst voor de komende vier jaar.