De bezuinigingen die gemeenten de laatste jaren doorvoerden op het onderhoud van wegen, hebben tot meer schades geleid.

Uit gegevens van verzekeraar Achmea blijkt dat het aantal claims als gevolg van zogenoemde wegbeheerschades bij gemeenten fors is opgelopen, schrijft het FD. Van 2008 tot en met 2016 steeg het aantal claims met bijna 60%. Precies in dezelfde periode bezuinigden gemeenten vanwege de crisis op relatief makkelijk te schrappen uitgaven aan onderhoud van wegen en openbare ruimte.

Letselschades

Bij wegbeheerschades lopen weggebruikers materiële of letselschade op, bijvoorbeeld door een te hoge drempel of scheefliggende stoeptegels. Bij materiële schadegast het bijvoorbeeld om een kapotte wielophanging van een auto, maar bij letselschade kan het gaan om een ongelukkige val, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden.

Door stijging van het aantal schades roept de VNG bij gemeenten op tot aandacht voor dit onderwerp. Gemeenten zouden het risico lopen dat zij zich straks niet meer, of alleen tegen een hoge premie kunnen verzekeren. Achmea meldt dat het gemiddelde aantal schades door gemeentes die bij haar zijn verzekerd van 2008 tot en met vorig jaar met 57% is opgelopen. Gemiddeld zijn er nu 11 claims per gemeente tegenover gemiddeld 7 in 2008. Achmea verzekert ruim 70% van de 388 gemeentes. Het aantal van 11 per jaar per gemeente klinkt niet als veel. Maar volgens Achmea kan het om grote bedragen gaan, vooral bij letselschades.

Achterstallig onderhoud

De VNG wijst erop dat de aansprakelijkheidsverzekering niet altijd de schade opvangt. Ook bestaat het risico dat de premie op termijn fors stijgt en te kostbaar wordt. Verder kunnen verzekeraars overwegen om wegbeheerschades, geheel of gedeeltelijk, uit te sluiten van de Aansprakelijkheidsverzekering voor Gemeenten. Zeker als wegbeheerschades het gevolg zijn van achterstallig onderhoud.

Het is nog niet met zekerheid vast te stellen dat de toename in het aantal schades direct het gevolg is van bezuinigingen van gemeenten, al zijn er wel aanwijzingen dat een en ander met elkaar verband houdt. Volgens Achmea melden sommige gemeentes veel minder schadegevallen dan andere. Bij enkele gemeentes ziet de verzekeraar een reactieve opstelling: pas na een ongeval wordt er iets aan gebrekkig onderhoud gedaan. Bij een aantal gemeentes heeft Achmea ingegrepen en is de premie soms meer dan verdubbeld.

Blauwdruk

Andere gemeenten doen het juist goed. Zo heeft Achmea samen met adviesbureau Kader onderzoek gedaan bij gemeente Amsterdam. In stadsdeel Zuid zijn de oorzaken achter wegbeheerschades onderzocht om praktisch uitvoerbare maatregelen in kaart te brengen. Dat heeft volgens de verzekeraar geleid tot een blauwdruk die andere gemeentes ook kunnen gebruiken

Bron: Gemeente.nu


Ook letselschade opgelopen door slecht wegbeheer? Drost Letselschade helpt!

Drost Letselschade heeft al vaker met succes schadevergoeding geëist bij letselschade ten gevolge van slecht onderhoud aan de weg. Omdat het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder veel juridische deskundigheid vereist, kan Drost Letselschade slachtoffers met wegbeheerschade bijstaan en een schadevergoeding regelen.
Zie ook onze informatie-pagina over Aansprakelijkheid wegbeheerder.

Wilt u meer weten over onze diensten en deskundigheid in schadeclaims bij letselschade door slecht wegonderhoud? Neem dan contact op via ons gratis telefoonnummer: 0800 – 2490300, stuur een e-mail naar: [email protected] of stel uw vraag direct via ons contactformulier: Stel uw vraag