Uit verschillende onderzoeken blijkt dat brandweerlieden een verhoogd risico lopen op kanker. Vorige week zondag, 13 september, heeft het KRO-NCRV televisieprogramma De Monitor een hele uitzending gewijd aan het gevaar en de veiligheidsmaatregelen bij de brandweer. In het buitenland was al jaren bekend dat pakken en persluchtapparatuur ook na een brand nog allerlei kankerverwekkende stoffen kunnen afgeven. Tot anderhalf jaar geleden was de opvatting in Nederland, dat het gevaar van rook zich beperkt tot blootstelling op locatie tijdens de brand. Gevolg hiervan is dat de vieze kleding en apparatuur naderhand ook te vinden waren in de schone ruimtes in de kazernes.

‘130 kazernes voldoen niet aan de eisen’

Brandweerlieden kunnen dus ook door vieze voertuigen, materialen en brandweerpakken schadelijke stoffen inademen, of deze via hun huid in hun lichaam krijgen. Om besmetting tegen te gaan, moeten de kazernes worden aangepast. Bijvoorbeeld door een duidelijke scheiding aan te brengen tussen ‘schoon’ en ‘vervuild’ werkgebied en/of door het plaatsen van douches in de kazernes. In de uitzending werd, na rondvraag, duidelijk dat nog ongeveer 130 kazernes deze scheiding nog niet of niet voldoende hebben uitgevoerd.

Van der Laan pleit voor beroepsziekte

Burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, vindt dit alles een zorgwekkende constatering. Hij pleit voor erkenning van kanker als beroepsziekte bij de brandweer. Hij denkt alleen dat hier meer landelijke aandacht voor nodig is. Van der Laan wil samen met het brandweerkorps uit onze hoofdstad een voortrekkersrol op zich nemen, om zo ervoor te zorgen dat het thema hoog op de agenda komt. Landelijk krijgt hij hierin al steun van de PVDA die, naar aanleiding van de tv-uitzending, om een debat in de Tweede Kamer heeft gevraagd over roet bij de brandweer.

Veiligheidsregio Twente

De Veiligheidsregio Twente heeft maar in 3 van zijn 31 kazernes een scheiding tussen vuil en schoon werkgebied, zo meldde de Branchevereniging Brandweer Nederland. Ronald Pellewever, sectorhoofd Beheer & Techniek en verantwoordelijk voor de Twentse kazernes, reageerde op de situatie in de TC Tubantia. Hij gaf aan dat op de 3 kazernes, met scheiding, alle spullen en pakken worden schoongemaakt dus ook die van de andere kazernes. Hierdoor heb je in de andere 28 kazernes geen vermenging van een ‘schoon’ en ‘vuil’ gebied. Ook gelden er sinds mei verscherpte procedures, die ervoor zorgen dat er na een gewone brand min of meer volgens asbestprocedures wordt gewerkt. Tevens meldde Pellewever dat er meteen anders is omgegaan met de pakken en apparatuur, nadat was doorgedrongen dat een dik pak en een goede helm niet alle schadelijke stoffen buiten houden.