Column van de maand – augustus 2020

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dorothée Kroeze-Roosendaal, NIVRE-Register-Expert Personenschade, getiteld ‘Aansprakelijkheid voor kinderen’.

Dorothée Kroeze

Aansprakelijkheid voor kinderen

Voor ouders is het niet altijd duidelijk wanneer zij aansprakelijk zijn voor de gedragingen van hun kinderen. Als een kind door onrechtmatig gedrag schade veroorzaakt aan iets of iemand, zijn de ouders hiervoor onder bepaalde voorwaarden aansprakelijk. Er is hiervoor een onderverdeling in drie categorieën te maken.

Kinderen tot 14 jaar

Ouders zijn aansprakelijk voor gedragingen van hun kinderen tot 14 jaar. Het moet gaan om een actieve gedraging, dus het kind moet iets doen. Een voorbeeld is het spannen van een touw over een fietspad. Als een fietser hierdoor ten val komt en letsel oploopt, zijn de ouders aansprakelijk voor de gevolgen van dit ongeval. Van belang is verder dat deze gedraging ook als onrechtmatig moet worden beschouwd als een volwassene dit zou hebben gedaan.

Kinderen van 14 en 15 jaar

Ouders zijn aansprakelijk voor een onrechtmatige gedraging van een kind in deze leeftijdsklasse. Ook hier geldt dat het moet gaan om een actieve gedraging van het kind. Maar ook als een kind iets nalaat kunnen de ouders nu aansprakelijk zijn. Stel dat het kind heeft gezien dat een vriendje een touw over een fietspad heeft gespannen en hij heeft nagelaten om dit touw weg te halen dan zijn de ouders van beide kinderen aansprakelijk zijn. De één omdat het kind het touw heeft gespannen, de ander omdat het kind het touw niet heeft weggehaald.
Als de ouders kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om de onrechtmatige gedraging van hun kind te voorkomen zijn zij niet aansprakelijk. Zij zijn ook niet aansprakelijk als hen niets kan worden verweten omdat zij niet bij het kind in de buurt waren. Van ouders wordt niet verwacht dat zij hun kind de hele dag in de gaten houden.

Kinderen van 16 jaar en ouder

Een kind van 16 jaar en ouder is zelf volledig aansprakelijk voor zijn handelen en de eventueel door het kind veroorzaakte schade kan op het kind zelf worden verhaald. Als aangetoond kan worden dat de ouders tekort zijn geschoten in hun toezicht of niet hebben ingegrepen terwijl ze wisten dat het kind iets onrechtmatigs deed, dan zijn ook zij aansprakelijk voor de door het kind veroorzaakte schade.
De ouders zien bijvoorbeeld dat hun kind een touw over een fietspad spant, maar ze grijpen niet in. Dan zijn ook zij aansprakelijk voor de gevolgen.