Column van de maand – september 2020

Maandelijks schrijft één van de letselschade-experts van Drost Letselschade een persoonlijke column over zaken en ervaringen rond de letselschadepraktijk. Deze maand een bijdrage van Dorien Hulst, NIVRE-Register-Expert Personenschade, getiteld ‘Psychische klachten en EMDR’.

Dorien Hulst

Psychische klachten en EMDR

Bij ons werk als belangenbehartiger voor mensen met letsel onder meer als gevolg van een verkeerongeval of bedrijfsongeval, merken we regelmatig dat er, naast lichamelijke klachten, ook psychische klachten kunnen ontstaan. Psychische klachten kunnen immers ontstaan door een traumatische ervaring, zoals een heftig ongeval.

In veel gevallen gaan de psychische klachten vanzelf over. Soms blijven de psychische klachten echter aanhouden. Indien de aanhoudende psychische klachten van dien aard zijn dat er sprake is van een PTSS (post traumatisch stress stoornis) dan zal diegene in de meeste gevallen hulp nodig hebben om deze klachten te verwerken. In dat geval kan een behandeling met EMDR zinvol zijn. Dit is een behandeling waarvan wetenschappelijk is vastgesteld dat deze effectief is.

EMDR-therapie

EMDR betekent Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Heel simpel uitgelegd is EMDR een therapie waarbij betrokkene eerst gevraagd wordt om de traumatische ervaring in grote lijnen te vertellen. Daarna wordt bepaald welk beeld van deze herinnering op dit moment de meeste spanning veroorzaakt. Als dit beeld bepaald is, wordt de bijbehorende emotie vastgesteld. Daarna moet de betrokkene het beeld in gedachten nemen evenals de bijbehorende emotie, en wordt de aandacht gericht op de plaats in het lichaam waar de spanning vooral gevoeld wordt. Tegelijkertijd wordt betrokkene door de therapeut afgeleid.

De betrokkene moet daarna het ‘beeld’ loslaten en moet zijn/haar gedachten en gevoelens die opkomen waarnemen. De therapeut vraagt de betrokkene zich daar op te richten. Daarna wordt gekeken hoeveel spanning het beeld nog oproept. Dit wordt herhaald totdat er geen spanning meer wordt ervaren door het beeld. Daarna wordt er een positieve indruk gekoppeld aan het beeld. Hierdoor wordt de verwerking op gang gebracht en nemen de PTSS-klachten af door het beeld zo te behandelen.

EMDR na ongeval

Ook in onze praktijk, als belangenbehartiger van mensen met letselschade, merken we het positieve effect van EMDR bij ernstige psychische klachten. Hoewel het niet bij iedereen werkt, zijn er veel cliënten die er baat bij hebben. Na de therapie kunnen zij het ongeval een plekje geven, waardoor ze verder kunnen met hun leven. En laat dat nou net een van de speerpunten zijn waar wij als kantoor naar streven.

Mocht u na het lezen van deze column meer informatie willen over EMDR, dan verwijs ik u naar de website www.emdr.nl. Mocht u van mening zijn dat u baat zou kunnen hebben bij een behandeling met EMDR, dan kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar een behandelaar die bevoegd is om EMDR-behandelingen toe te passen. De behandelaar dient in ieder geval een academische opleiding tot psycholoog, pedagoog, geestelijk gezondheidskundige of arts te hebben afgerond en dient daarnaast over een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of psychiater te beschikken.

Bronnen:
– interview met GZ-psycholoog Wiebren Markus op www.wijzijnmind.nl
www.emdr.nl