Op 21 november 2019 vond De Letselschade Raadsdag plaats. Het thema luidde ‘kaf en koren’ en uit het programma bleek wel waarom. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) kondigde tevens het ‘Nationaal Keurmerk Letselschade’ aan.

‘Kaf en Koren’. De titel van de 11e editie van De Letselschade Raadsdag zegt het al: het accent deze dag lag op het benadrukken en koesteren van de kwaliteit van partijen die betrokken zijn bij het letselschaderegelingsproces. Tijdens een middagvullend programma stond daarom het thema ‘kwaliteit’ centraal.

Net als vorig jaar deden diverse projectgroepleden de aftrap. Zij lieten zien hoe binnen De Letselschade Raad kwaliteit wordt gewaarborgd. Dit deden ze door de aanwezigen bij te praten over de diverse lopende projecten tijdens een ‘rondje langs de velden’. Diverse sprekers gaven hun visie op kwaliteit op gebieden als luisteren, harmonie-oplossingen, hoe kwaliteit (h)erkennen.

Tijdens een ronde parallelsessies werd een aantal van die onderwerpen verder uitgediept. Ook was er aandacht voor effectieve communicatie en luisteren zonder woorden. De geëvalueerde en geactualiseerde Richtlijn Overlijdensschade en de auditcyclus van het Register Letselschade werden eveneens in de parallelsessies behandeld.

Nationaal Keurmerk Letselschade

De donderdag werd afgesloten met een moment waarin dit alles samen kwam: de videopresentatie van het Nationaal Keurmerk Letselschade door Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming. Dit is een gezamenlijk keurmerk voor alle beroepsgroepen in deze branche. De Letselschade Raad wil vanaf nu met alle verwijzers bindende afspraken maken, zodat alleen verwezen wordt naar belangenbehartigers die zijn aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dat is zeker een goede stap bij het scheiden van kaf van het koren.

BRON: De Letselschade Raad

Het verslag van deze 11e Raadsdag kunt u hier lezen.