Werknemers van Defensie die met kankerverwekkende chroom-6-verf hebben gewerkt, willen dezelfde financiële tegemoetkoming als lotgenoten in Tilburg.

Letselschade-expert Yme Drost heeft vandaag namens ruim driehonderd cliënten een vordering aan de Staatsecretaris van Defensie gestuurd. Daarin eist hij 7.000 euro smartengeld voor al het Defensiepersoneel dat in de loop van de tijd onvoldoende beschermd aan chroom-6 is blootgesteld. Dat is ongeacht de vraag of mensen daadwerkelijk ziek zijn geworden.

Tilburgse regeling ruimhartiger

De gemeente Tilburg maakte afgelopen week bekend dat alle 800 mensen die van 2004 tot en met 2012 in een omstreden werkgelegenheidstraject werkten, recht hebben op de tegemoetkoming van 7.000 euro. Binnen dat project knapten zij vrijwel onbeschermd oude treinen op in een werkplaats van NS-dochter NedTrain. De verf op die treinen bevatte chroom-6. Mensen die een ziekte hebben ontwikkeld die wordt gerelateerd aan blootstelling aan de gifverf, krijgen hier bovenop een aanvullende compensatie voor smartengeld van 5.000 tot 40.000 euro. “Daarnaast hebben die mensen recht op een volledige schadevergoeding”, zegt Yme Drost.

De Tilburgse regeling, die overigens nog door de gemeenteraad moet worden goedgekeurd, is ruimhartiger dan het akkoord dat de militaire vakbonden afgelopen zomer met staatssecretaris Visser sloten voor het Defensiepersoneel. Een algemene regeling voor al het personeel ontbrak daar.

De enigen die van Defensie een schadeloosstelling krijgen, zijn personeelsleden met een ziekte die is terug te vinden op een RIVM-lijst van chroom-6-gerelateerde ziekten.

Slecht behandeld

Volgens een woordvoerder van de gemeente is voor deze opzet gekozen vanwege de bijzondere combinatie. Niet alleen werden mensen in Tilburg onbeschermd aan een gevaarlijke stof blootgesteld, dat gebeurde ook nog in het kader van een reïntegratieproject waarin bijstandsgerechtigden volgens een onderzoekscommissie ronduit slecht werden behandeld. Wie weigerde de treinen te schuren, liep het risico zijn uitkering te verliezen.

Dat die combinatie bij het Defensiepersoneel niet geldt, doet in de ogen van letselschade-expert Drost niet af aan het principe dat net als in Tilburg opgaat: “Mensen zijn door de overheid zonder dat zij het wisten willens en wetens onbeschermd blootgesteld aan een gevaarlijke stof die ernstige gevaren voor hun gezondheid kan betekenen. Alleen dat al rechtvaardigt een immateriële schadevergoeding (smartengeld). Komt die er niet voor iedereen die aan chroom-6 is blootgesteld, dan stap ik namens mijn cliënten naar de bestuursrechter.”

Drost verwijst behalve naar de regeling in Tilburg ook naar gedupeerden in het door aardbevingen getroffen Groningen. De rechtbank in Assen besliste eerder dat zij recht hebben op een schadevergoeding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor immateriële schade, zoals aantasting van het woongenot door angst, spanning en stress.

Eerste reacties

In een eerste reactie zeggen Defensie en het kabinet de Tilburgse regeling nog te bestuderen. “Defensie beseft heel goed dat geen enkel bedrag het leed van onze oud-collega’s kan verzachten. De regeling die wij met de bonden overeen zijn gekomen heeft als basis het wetenschappelijke onderzoek van het RIVM. En er is gebruik gemaakt van externe experts, juist om tot een goed onderbouwde regeling te komen.”
Voorzitter Debie van de militaire vakbond VBM ziet zelf geen mogelijkheid de bestaande regeling bij Defensie open te breken. “Dat is aan de politiek.”

BRON: NOS.nl


Kijk voor meer informatie over chroom-6 op onze Informatiepagina Chroom-6 en/of ons Dossier Chroom-6.