Als reactie op het initiatief van de ASP – de vereniging van letselschadeadvocaten – heeft Drost Letselschade een hulp- en informatiepunt geopend voor slachtoffers van de treinramp van zaterdag 21 april 2012 in Amsterdam. De eerste slachtoffers hebben zich inmiddels bij Drost Letselschade, met vestigingen in Groningen en Hengelo, gemeld.

Omdat in zijn algemeenheid de behandeling van een letselschadezaak moeilijk is en specifieke kennis vereist, is de bijstand van een NIVRE-expert personenschade gewenst. Zij kunnen de benadeelden bijstaan in de vaststelling van de schade en de onderhandelingen met de NS over de omvang van de schade. De NS heeft inmiddels laten weten de schade van de slachtoffers te zullen vergoeden. Omdat er sprake is van een zogenaamde vervoers-overeenkomst kan de schade beperkt zijn tot een maximum van € 205.000,- per passagier. Dit is anders als er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Het lijkt er op dat de machinist een rood sein heeft genegeerd. Of dat mogelijk opzet of bewuste roekeloosheid oplevert zal op basis van de feiten onderzocht moeten worden.

De buitengerechtelijke kosten van een NIVRE-expert die een slachtoffer bijstand verleend moeten op basis van de wet door de NS worden vergoed.

Het speciale hulp- en informatiepunt van Drost Letselschade is bereikbaar onder het landelijk telefoonnummer 088 – 2353740 of via 074 – 2490300. Informatie kan ook aangevraagd worden via [email protected] .

Nadere informatie over Drost Letselschade kan gevonden worden op https://www.drost.nl