Toch geen verruiming schaderegeling chroom-6

De Tweede Kamer wil dat het ministerie van Defensie ruimhartiger is voor (oud-)medewerkers die zijn blootgesteld aan verf met de kankerverwekkende stof chroom-6. Een Kamermeerderheid vindt dat zij nu te weinig schadevergoeding krijgen. Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie is niet van plan de schaderegeling aan te passen. Wel beloofde ze nader onderzoek naar gezondheidsschade door de giftige stof.

Staatssecretaris Visser verdedigt de huidige regeling. “Deze regeling is samen met de vakcentrales tot stand gekomen. De regeling is laagdrempelig. Het is een collectieve regeling die is gericht op de immateriële schade van de mensen. ,,Ik had de collectieve regeling niet voorgelegd als ik ’m niet eerlijk en rechtvaardig had gevonden”, stelde Visser in een Kamerdebat. Ze wees er op dat het om een uitkering voor immateriële schade gaat en dat de materiële schade die oud-defensiepersoneel door ziekte heeft geleden – arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld, verlies aan inkomsten – individueel wordt bekeken. ,,Dat is maatwerk.”

Defensiemedewerkers zijn decennialang blootgesteld aan de giftige stof Chroom-6, dat verschillende soorten kanker en auto-immuunziekten kan veroorzaken, terwijl Defensie al sinds de jaren zeventig wist dat de stof gevaarlijk was voor de volksgezondheid. Staatssecretaris Visser bood daar in juni haar excuses voor aan. Die herhaalde zij in het debat. ,,Ik zou willen dat ik 1973 ongedaan kon maken (toen intern bij Defensie van de risico’s van Chroom-6 bekend waren, red.). Ik zou willen dat ik eerder had kunnen optreden. Maar ik kan het niet ongedaan maken.”

Schandalig

Volgens de Kamer doet de regeling die de staatssecretaris deze zomer aankondigde geen recht aan de slachtoffers. PvdA-Kamerlid John Kerstens snapt niet dat de regeling niet is voorgelegd aan de slachtoffers. ,,Hij lag er ineens. Niemand had de mensen gevraagd wat ze ervan vonden. Schandalig.” Dat woord viel vaker. CDA-Kamerlid Hanke Bruins Slot had het over ‘een schandalige situatie’. GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks noemde de hoogte van de schadebedragen ‘schandelijk’. ,,Het past niet bij de schade die er is geleden.” De regeling doet geen recht aan de slachtoffers, zei Salima Belhaj van D66.

Ook begrijpt de Kamer niet waarom een patiënt met maagkanker wel aanspraak maakt op een schadevergoeding, terwijl een patiënt met slokdarmkanker buiten de boot valt. Nu worden alleen ziektes erkend waarvan met hard wetenschappelijk bewijs aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door chroom-6. Maar tientallen mensen zitten met andere ziekten thuis en hebben ook een lagere levensverwachting. Visser zegde na vragen van het CDA en GroenLinks toe aanvullend onderzoek te laten doen naar de ziektes die Chroom-6 kan veroorzaken.

Direct stoppen

Een deel van de Kamer, waaronder regeringspartij D66, wil dat Defensie per direct stopt met het gebruik van chroomverf. Die wordt bij de luchtmacht nog altijd gebruikt om roest tegen te gaan. AkzoNobel attendeerde Defensie al in 2012 op het bestaan van een alternatief, zo bevestigde Visser berichtgeving van Nieuwsuur. Die verf wordt sinds kort getest op een onderdeel van de F-16, omdat de nieuwe verf gecertificeerd moet zijn voor het mag worden gebruikt.

PVV-Kamerlid Gabriëlle Popken begrijpt niet waarom het zo lang moet duren voordat de verf ‘het juiste labeltje heeft’. ,,Als ik staatssecretaris was geweest, dan zou ik als de sodemieter zorgen dat die certificering er komt! En tot die tijd werken we niet met deze giftige verf. Zet personeel centraal.” Volgens Visser zit Defensie ‘midden in het certificeringsproces’ om een alternatief voor de chroomverf goedgekeurd te krijgen.

BRON: dagblad Tubantia, RTV Oost, NOS


Voor meer informatie over deze zaak zie ons dossier Chroom-6