Uit recent onderzoek van de commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad blijkt dat er geen bewijs is van een verband tussen het veelvuldig gebruik maken van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen, hoofd en/of hals. Echter kan een verband ook niet geheel worden uitgesloten, de raad blijft de kans op letselschade door het gebruik van mobiele apparaten onderzoeken.

Doordat een verband niet kan worden uitgesloten komt de gezondheidsraad met het advies om blootstelling zo laag mogelijk te houden. Dit omdat er nog steeds (te) weinig bekend is over de lange termijn effecten van de straling op de gezondheid. In de uitslagen van dit onderzoek zijn weinig mensen over een langere tijd gevolgd. Het doen van aanvullend en langdurige onderzoeken is dus wenselijk om met uitgebreidere adviezen en conclusies te komen. De raad vindt dit belangrijk, ook ten aanzien van de snelle ontwikkeling van (nieuwe) mobiele apparaten.

Vervolg

De Gezondheidsraad blijft in de lopende en toekomstige onderzoeken alert op de gezondheidseffecten van blootstelling aan straling op de lange termijn.

 

Bron: Gezondheidsraad