U heeft door een ongeval letselschade opgelopen en daardoor nog steeds gezondheidsklachten. Naast uw normale/reguliere behandeling door uw huisarts of specialist denkt u er over om ook te zoeken naar een alternatieve geneeswijze. Het kan zijn dat u aarzelt om deze stap te nemen, omdat deze geneeswijze soms ook negatieve aandacht krijgt in de media. Maar soms is het vertrouwen op verlichting van uw klachten door de “normale” medische aanpak geschonden en zoekt u liever zelf een alternatieve behandeling. Graag geven we u hierbij enkele aspecten ter overweging.

Zorgverzekering

Allereerst is het raadzaam uit te zoeken in hoeverre uw zorgverzekering ook alternatieve geneeskunst vergoedt. De basisverzekering vergoedt alleen behandelingen vanuit de zogenoemde reguliere geneeskunde. Alternatieve of complementaire geneeswijzen worden door de basisverzekering niet vergoed. Gelukkig hebben bijna alle zorgverzekeraars diverse aanvullende pakketten in hun polisaanbod opgenomen. Sommige verzekeraars hebben een aparte vergoeding voor bepaalde alternatieve/complementaire geneeswijzen of een aparte vergoeding voor alternatieve geneesmiddelen. Bij andere zorgverzekeraars kunnen zowel geneeswijzen als geneesmiddelen onder één vergoeding vallen.

Op de website van de Zorgwijzer wordt nader ingegaan op vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen bij aanvullende verzekeringen. Via een overzicht kunt u controleren óf en in hoeverre de door u gewenste alternatieve geneeswijze door  zorgverzekeraars wordt vergoed. U kunt daarnaast ook informeren bij uw eigen zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn binnen uw zorgpolis.

Erkende geneeswijzen

Wanneer u voor een bepaalde alternatieve geneeswijze hebt gekozen, is het ook raadzaam om nadere informatie daarover op te zoeken. Naast de vele bekende alternatieve geneeswijzen duiken ook regelmatig nieuwe behandelwijzen op, die via internet en andere media worden aangeprezen. Volgens de Wet BIG mag iedereen geneeskunde bedrijven, maar een aantal handelingen mag alleen door medisch geschoold personeel worden uitgevoerd. Veel alternatieve genezers en therapeuten sluiten zich aan bij een beroepsorganisatie, en bij elke beroepsvereniging is er de verplichting om lid te zijn van een organisatie die een klachtenregeling en/of tuchtrecht kan verzorgen. Om hun deskundigheid aan te geven, kunnen ze zich laten registreren in het RBCZ of de SRBAG. De meeste verzekeraars vergoeden alleen behandelingen voor alternatieve geneeswijzen, wanneer de behandelaar is aangesloten bij een van de erkende beroepsverenigingen. Uw zorgverzekeraar kan u daar allicht ook informatie over geven.

Schadevergoedingen

In de letselschadepraktijk komt het meermalen voor, dat de tegenpartij van een letselschade-slachtoffer niet akkoord gaat met het vergoeden van kosten voor bepaalde alternatieve geneeswijzen. Als u verwezen bent door uw huisarts, neemt de aansprakelijke verzekeraar vaak aan dat er een medische indicatie bestond. In dat geval komen de meeste verzekeraars u tegemoet in de kosten. Belangrijkst criterium is of u er door geneest. Als dat niet zo is, en als er geen verwijzing door de huisarts was, worden die kosten niet vergoed.
Soms wordt door medische adviseurs de informatie van een alternatieve therapeut niet eens opgenomen in hun rapportage. Het zou schadelijk bewijsmateriaal kunnen zijn, dat de tegenpartij kan gebruiken om bewijsvoering van uw letselschade te ontkrachten. Zie de vraagstelling op de website van KASSA begin dit jaar. Het is daarom raadzaam om met een letselschade-specialist die uw zaak behartigt te overleggen wat het financiële risico kan zijn als u tijdens uw herstelperiode ook een alternatieve therapie wilt ondergaan.

Risico’s

Naast bovengenoemd financiële risico bestaat er ook het risico dat er tijdens een alternatieve behandeling iets mis gaat. Het meest recente voorbeeld daarvan is de zaak rond de behandelkliniek van Klaus Ross in Viersen-DL (net over de grens bij Venlo), waar diverse patiënten door behandelingen met vitamine-injecties klachten kregen en er zelfs enkele overleden. De aanpak van Ross werd door diverse artsen afgedaan als kwakzalverij, omdat hij zijn patiënten blootstelde aan onverantwoorde medische behandelingen. De Duitse gezondheidsinspectie bereidt een aangifte tegen hem voor vanwege verregaande nalatigheid (vooral toen het mis ging).
Wanneer u als letselschade-slachtoffer op zoek gaat naar een alternatieve behandeling van uw klachten weet u dat u mogelijk ook gezondheidsrisico’s loopt. Dat zal uw letselschadezaak en de schadevergoeding mogelijk eerder schaden dan goeddoen. Informeer daarom tijdig uw letselschade-specialist over uw voornemen om in zee te gaan met een alternatieve genezer of therapeut.