Een slachtoffer van letselschade krijgt recht op onafhankelijke  bemiddeling (zoals mediation) als een zaak langer dan drie jaar loopt en hij niet tevreden is over de aanpak door de verzekeraar. Tevens vraagt de betrokken  schadeafdeling van de verzekeraar na twee jaar altijd een second opinion. Dat  zijn de belangrijkste aanbevelingen die het Verbond van Verzekeraars op 10 juli  2012 heeft gepubliceerd om de afhandeling van letselschade verder te  verbeteren. Door mediation voor slachtoffers van letselschade te promoten wordt beoogd de afwikkeling van schadeclaims te versnellen.

De afwikkeling van letselschadeclaims is vaak complex en tijdrovend, omdat de  schade soms moeilijk of pas na verloop van tijd objectief is vast te stellen en  er doorgaans meerdere partijen (artsen, advocaten, schadebehandelaars) bij  betrokken zijn. Met de nieuwe aanbevelingen wil het Verbond voorkomen dat een  letselschaderegeling te lang duurt en daardoor onnodig belastend wordt voor het  slachtoffer. De nieuwe aanpak beoogt eventuele geschillen tijdig te voorkomen  of op te lossen. De aanbevelingen kennen een proefperiode van drie jaar en  zullen daarna geëvalueerd worden. Bij een positieve uitkomst van de evaluatie  zal bezien worden of de aanbevelingen kunnen worden omgezet in een voor de leden bindende bedrijfsregeling.

De aanbevelingen sluiten aan bij de Gedragscode Behandeling Letselschade van De  Letselschade Raad en eerdere voorstellen van de Stichting de Ombudsman.

Bij Drost Letselschade is de letselschadespecialist Yme Drost opgeleid tot NMI-mediator. Wilt u weten wat Drost Letselschade in het kader van mediation voor u kan betekenen? Bel ons voor gratis advies op 074-2490300, stuur een e-mail: [email protected], of vul het contactformulier in op deze site.